Building strong teams

Inspiratie voor teamleiders (in 90 sec.)

Download nu onze whitepaper


Waarom?

Intro: Teams ontwikkelen

Als manager zie je jouw taken helemaal zitten, je bent gemotiveerd en hebt er zin in. Maar hoe krijg je een team mee? Hoe kan je jouw team ontwikkelen en successen boeken? Om dat te bereiken is het cruciaal om de drijfveren van je medewerkers en de dynamiek van je team te begrijpen.
Esprit & Elan brengt de drijfveren van medewerkers en hun onderlinge dynamiek helder in beeld en biedt de handvatten om met dat inzicht de teamprestaties direct te verbeteren. Een manager is zo sterk als zijn team, haalt u er al het maximale uit? Of is er misschien ruimte voor ontwikkeling?

Wat is een topteam?
Een succesvol team is flexibel, werkt samen met andere afdelingen, is doelgericht en maakt snelheid. Omdat iedereen bereid is om elkaar te helpen ontstaat er synergie. Men zit elkaar niet in de weg, maar maakt juist gebruik van ieders sterke kanten.

Hoe creëer je een positieve spiraal?
Esprit & Elan laat managers zien hoe ze de drijfveren van hun medewerkers kunnen gebruiken voor het creëren van win-win: Ontspannen en succesvolle medewerkers die in staat zijn om zelfsturend, proactief en flexibel met elkaar samen te werken. Met een snelle en plezierige intake brengen we de groep en de dynamiek in kaart. Vervolgens verwerken we deze inzichten in een concreet plan van aanpak voor de ontwikkeling van een positieve spiraal: Plezierige en hoogeffectieve samenwerking door voor iedereen ruimte te maken: Daarmee presteert ieder team direct beter.


team ontwikkeling

Assessment & Drijfveren

Kan je er vanuit gaan dat de kandidaat met de beste opleiding en skills ook automatisch een ideale medewerker wordt? Of kan je daarvoor beter inzoomen op drijfveren? Die drijfveren vormen volgens ons de sleutel. Ze laten zien of de kandidaat in het team past en wat je op de lange termijn kan verwachten. Maar bovenal zijn drijfveren de hefbomen waarmee je van een betrokken medewerker een bevlogen medewerker maakt. En dat maakt alle verschil.

Drijfveren zijn ook cruciaal in het ‘onboarding’-proces. In de eerste zes maanden van het dienstverband leg je er een fundament mee voor langdurige samenwerking. Het aansluiten op de drijfveren van de kandidaat maakt dat hij of zij zich verbindt met het team. En dus niet stiekem al weer verder kijkt.

Esprit & Elan geeft je helder zicht op de drijfveren van potentiële medewerkers en brengt zo duurzame teamontwikkeling door doelgerichte selectie onder handbereik. Onze werkwijze is plezierig en laagdrempelig en kan ook als aanvulling op een assessment worden toegepast.

Maak een afspaak voor een plezierig gesprek

Persoonlijke ontwikkeling
als retentie strategie

Medewerkers waarover je aanvankelijk enthousiast was, kunnen een blok aan je been worden. Wat gaat er dan mis? En hoe verhoudt persoonlijke ontwikkeling zich tot teamontwikkeling?

De waarde van medewerkers voor een bedrijf groeit zolang medewerkers bevlogen blijven en zich daarom blijven ontwikkelen. Maar gedurende de ‘employee-journey’ veranderen de betrokkenheid en ontwikkelingsbehoefte van iedere medewerker. Om als manager succesvol te zijn beweeg je daarin mee: Door op het juiste moment op de juiste knoppen te drukken, om zo iedere individuele medewerker te blijven uitdagen.

Van medewerkers verwachten we flexibiliteit en proactiviteit. Ze moeten positief en soepel kunnen schakelen in veranderingen en tussen diverse niveaus en afdelingen. In de praktijk echter, worden deze competenties voor de meeste medewerkers bepaald vanuit groepsdynamiek. Als manager investeer je daarom in ontspanning, vertrouwen en synergie om zo optimaal ruimte te maken voor ieders individuele ontwikkeling en inbreng.

Esprit & Elan biedt managers alle benodigde tools voor maatwerk op het vlak van blijvende bevlogenheid en synergie. Ons uitgangspunt is simpel: Medewerkers zijn bevlogen wanneer ze zich verbonden voelen met de organisatie en dat kan alleen wanneer ze aandacht en ruimte ervaren voor hun persoonlijke belangen. Deze persoonlijke belangen zijn gebaseerd op hun drijfveren. Het achterhalen van die drijfveren is dus de best mogelijke investering in duurzame teamontwikkeling.


team ontwikkeling

team ontwikkeling

Organisatie en groei

Je kan een team alleen maar ontwikkelen wanneer je al op voorhand de dynamiek begrijpt. Het alternatief, achteraf bepalen waar het fout is gegaan, draagt niet bij aan vertrouwen en maakt daarmee ontwikkelen nog complexer.

Samen ontwikkelen wordt ook vanzelfsprekender wanneer je vooraf al weet bij wie welke rol past: Wie een aanjager is of wie processen juist vertraagt? En wat er nodig is om rust, vertrouwen en doelgerichtheid te creëren? Esprit & Elan brengt de dynamiek van uw teams of uw organisatie snel en scherp in beeld en biedt managers al de benodigde tools om deze inzichten direct en optimaal te benutten.

Deze tools maken het veel eenvoudiger om medewerkers te motiveren. Daarbij draagt het doorzien en grip krijgen op drijfveren en dynamiek bij aan nieuw vertrouwen en inspiratie. Hiermee en met het heldere zicht op de kansen en uitdagingen is het voor managers een koud kunstje om de doelgerichtheid en daadkracht van hun teams te vergroten.

En doelgerichtheid en daadkracht zijn in iedere organisatie bepalend voor succes en duurzame groei.

Weten hoe uw teams in hun vel zitten?
“Ik werd er doodmoe van, omdat ik maar niet kon bevatten waarom mijn verhaal niet wilde landen. Vanaf het moment dat ik ging aanhaken bij wat mijn medewerkers belangrijk vinden, veranderde er bizar genoeg opeens van alles!”Henk van Schie, Eigenaar Salude Groep
“E&E heeft ons MT begeleid bij het optimaliseren van de samenwerking. Tijdens dit proces wist men ons telkens op een warme, rustige en deskundige wijze terug te leiden naar de juiste context van onze vraagstukken.”
Jantine Bosker, Quality systems manager bij FrieslandCampina
“Op de E&E-manier krijg ik mijn medewerkers echt op het puntje van hun stoel. Maar wel op een manier die plezierig is, voor iedereen. Het is ook zo logisch: Ik loop zelf toch ook harder wanneer iets me wat wezenlijks oplevert?”Hans Scholten, Eigenaar Factum

Wat onze klanten zeggen

Wie beter dan onze klanten, kunnen iets vertellen over hoe het is om met Esprit & Elan te werken.


Draai de kaart om!

Hans Scholten, Eigenaar Factum

Esprit&Elan is in staat om andere mensen de effecten van hun gedrag te laten inzien.
Indien je het maximale uit je medewerkers wilt halen schakel E&E dan in en uw organisatie zal er veel profijt van hebben.

Maak een afspraak
“Esprit&Elan is in staat om andere mensen de effecten van hun gedrag te laten inzien.
Indien je het maximale uit je medewerkers wilt halen schakel E&E dan in en uw organisatie zal er veel profijt van hebben.”Hans Scholten, Eigenaar Factum

Wat onze klanten zeggen

Wie beter dan onze klanten, kunnen iets vertellen over hoe het is om met Esprit & Elan te werken.


Draai de kaart om!

Frank de Boer, Trainer Ajax

Achteraf zie je wel wat er mis gaat in je team. Maar dat is achter af en dus altijd te laat.
Ik adviseer de nieuwe trainer om met professionals van Esprit & Elan te gaan samenwerken, dan wordt je misschien wel kampioen.

Maak een afspraak
“Achteraf zie je wel wat er mis gaat in je team. Maar dat is achter af en dus altijd te laat.
Ik adviseer de nieuwe trainer om met professionals van Esprit & Elan te gaan samenwerken, dan wordt je misschien wel kampioen.”Frank de Boer, Trainer Ajax