aandacht

Manage uw team in 1 minuut

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

One Minute Manager

35 jaar geleden schreef Kenneth Blanchard ´The One Minute Manager.’ Hierin beschrijft hij hoe succesvolle managers zich onderscheiden met drie gedragskenmerken. Ze kiezen voor korte en intensieve contacten met hun medewerkers; Besteden daarin relatief veel aandacht aan de betrekking en ze kijken niet naar medewerkers als persoon maar naar hun gedrag. Kies een willekeurig leider en je zult zien dat zijn observaties kloppen.

Dus niets nieuws onder de zon. En de afgelopen decennia is dit boekje desondanks al meer dan 12 miljoen keer over de toonbank gegaan. Ongetwijfeld schuilt een groot deel van dit succes in de wens van velen om boven een diep gewortelde ambivalentie uit te stijgen. Enerzijds willen ze doelen bereiken met mensen met wie ze samenwerken en anderzijds willen ze ook vooral een plezierige relatie met hun onderhouden.

Succesverhalen

De behaalde status van ‘businessklassieker’ betekent nog niet dat er ook 12 miljoen succesverhalen uit de verkoopcijfers zijn geboren. De crux zit ‘m misschien wel in het citaat van Confucius in de inleiding van ‘One Minute Manager. ‘De essentie van kennis is, als u haar hebt, haar ook te gebruiken’.

Drijfveren

Dat laatste gaat over de grootste uitdaging voor ieder mens: Ons gedrag veranderen. Wanneer we daar heel goed naar kijken zien we eigenlijk ook direct de contouren van wat nodig is om het gedrag van anderen te veranderen. ‘Wat we van de ander verlangen moet naadloos aansluiten op wat de ander drijft’.

Om dat te kunnen managen, zullen we ons dus moeten verdiepen in de drijfveren van onze medewerkers. Of zoals de ‘One Minute Manager’ het zegt: ‘De beste minuut is de minuut die ik in aandacht voor mijn mensen investeer’.Vond je dit interessant? Deel het met anderen!