Beter samenwerken en besluitvorming teams coachen

Teamcoaching & Besluitvorming

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Teams coachen en Verschillen

Wanneer we in teams te maken hebben met diversiteit dan is het cruciaal om te investeren in onderling vertrouwen. Een mooi praktijkvoorbeeld is te vinden bij het Nederlands Honkbalteam. De selectie was ruwweg onder te verdelen in vier groepen. Hollanders, Antillianen, amateurs en professionals. Maar toch wonnen de Nederlandse honkballers in 2011 de wereldtitel. Volgens Technisch directeur Robert Eenhoorn was dat nooit gelukt wanneer er geen rekening was gehouden met al die verschillen. In de aanloop naar het kampioenschap werd dan ook jarenlang bewust aandacht besteed aan onderling vertrouwen, besluitvorming en beter samenwerken.

Wederzijds begrip en Vertrouwen

Het succes van de honkballers is terug te voeren op een tweetal keuzes. Ten eerste werd dus ruimte gemaakt voor onderling begrip en vertrouwen. En ten tweede werd een platte hiërarchie gecreëerd. Met betrekking tot het onderlinge begrip en vertrouwen werd bijvoorbeeld gekozen voor trainingskampen op de Antillen. Om het daarmee voor de spelers mogelijk te maken om de cultuurverschillen anders te ervaren. Om vanuit die ervaring meer rekening met elkaar te kunnen houden. Dat zelfde gold voor de verschillen tussen professionals en amateurs. Waar professionals zich richtten op taken uitvoeren en overleven was honkbal voor amateurs een hobby. En in een hobby is het sociale aspect ook belangrijk. Met het inzichtelijk maken van achterliggende verschillen in normen en waarden en het benadrukken van de overeenkomsten werd wederzijds begrip en vertrouwen gecreëerd.

Besluitvorming en beter samenwerken

Met het onderlinge begrip ontstond ruimte voor een platte hiërarchie, soepele besluitvorming en beter samenwerken. Binnen het team werd dan ook 95 procent van de beslissingen gezamenlijk genomen. Dergelijke beslissingen hebben veel meer kracht omdat iedereen er voor gaat. Dit alles klinkt misschien logisch en besluitvorming verloopt vaak anders. Want wanneer er sprake is van verdeeldheid hakken leidinggevenden noodgedwongen zelf de knopen door. Met alle gevolgen van dien.

Maar het Nederlands honkbalteam heeft dat dus anders opgelost. Met het oplossen van de verdeeldheid werd de basis gecreëerd voor een uitzonderlijk hoge mate van unanimiteit. En dat heeft het team dus duidelijk geen windeieren gelegd.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!