beter samenwerken en gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Weerstand

Afgelopen maand las ik een artikel over ‘weerstand’ en over de manier waarop het woord ‘weerstand’ veelal wordt gebruikt. Volgens de schrijver van het artikel heeft ‘weerstand’ vaak een top-down betekenis. Het woord wordt vooral door bovenliggende partijen gebruikt.

Het artikel op ManagementSite draaide in wezen om de manier waarop mensen binnen organisaties omgaan met hiërarchie. Met het gegeven dat de een wat meer te zeggen heeft dan de ander. Ongelijkwaardigheid die verbonden is met de positie in een organisatie en de macht die daar bij hoort. De schrijver betitelt macht binnen deze context als het recht om te oordelen over prestaties lager in de hiërarchie. Oordeel bijvoorbeeld over het ontbreken van benodigde kennis, informatie en vaardigheid, Het ontbreken van betrokkenheid of inzet. Of over de afwezigheid van visie en gevoel voor innovatie. Van alertheid, durf of daadkracht. Of van aanpassingsvermogen, strategisch inzicht, loyaliteit of veranderingsgezindheid. Volgens de schrijver ligt dergelijk oordeel vaak aan de basis van onjuiste veronderstellingen met betrekking tot ‘weerstand’.

Ongelijkwaardigheid en Oordeel

In mijn perceptie valt er nog wel meer te zeggen over beter samenwerken en gelijkwaardigheid. Het causale verband tussen ongelijkwaardigheid, oordeel en weerstand biedt namelijk meer handvatten. Ongelijkwaardigheid en oordeel zijn in iedere vorm van samenwerking het spreekwoordelijke zand in de motor. Zowel horizontaal als verticaal. ‘Oordeel’ is iets wat je in communicatie niet verborgen kan houden. Het sijpelt door in non-verbale communicatie. En op die manier schept het bij de ander verwarring, twijfel en onbehagen. Waarmee het leidt tot verlies van vertrouwen en betrokkenheid. Voor ongelijkwaardigheid geldt min of meer hetzelfde. Ongelijkwaardigheid suggereert een verschil in belangen, doelen en behoeften. En meer is er niet nodig voor het verdwijnen van vertrouwen en het ontstaan van weerstand. Voor een sfeer van ‘Wij – Zij’.

Beter Samenwerken en Gelijkwaardigheid

Binnen de context van beter samenwerken en gelijkwaardigheid gaat het niet om de verschillen maar juist om de overeenkomsten. Verschillen in bijvoorbeeld hiërarchie, functie, verantwoordelijkheden en taken zijn vanzelfsprekend en zonneklaar. Het geheim van goede samenwerking ligt in het vermogen om die overduidelijke verschillen ondergeschikt te maken aan wat je met elkaar wilt bereiken.

En wat betreft ‘oordeel’? Zoals Wayne Dyer dat lang geleden al verwoordde: ‘Samenwerking tussen mensen wordt pas echt bijzonder wanneer hun oordeel verdwenen is’.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!