beter samenwerken en meerkatten

Goed voorbeeld..

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Samenwerken

Samenwerken draait voor een belangrijk deel om gemeenschappelijk belang en afspraken maken en naleven. Wanneer medewerkers samenwerken in een team zou ieder van hen dus om te beginnen moeten weten wat het gezamenlijke belang is. Daarnaast mag het voor iedereen helder zijn wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke uitdagingen er wachten. Wanneer de samenwerking binnen teams te wensen over laat blijkt echter keer op keer dat juist deze uitgangspunten onduidelijk zijn of zijn ondergesneeuwd.

Beter samenwerken en meerkatten

Op Animal Planet wordt al een paar jaar Meerkat Manor uitgezonden. Meerkat Manor is een programma waarin het wel en wee van meerkatten in de Kalahari in beeld wordt gebracht. Meerkatten zijn grappige dieren die van elkaar afhankelijk zijn om te kunnen overleven op de Afrikaanse steppe. Het is verbazingwekkend om te zien hoe goed meerkatten zich daartoe organiseren.

Iedere groep verdeelt zich iedere dag in kleinere groepjes. Die groepjes hebben allemaal een eigen taak. Die taakverdeling kan van dag tot dag verschillen. Maar ieder groepslid lijkt iedere dag precies te weten wat er wordt verwacht. Precies te weten wie wat moet doen en wanneer. Zo zijn er bijvoorbeeld altijd een paar die op de uitkijk staan om te waarschuwen voor roofdieren. Daarnaast is er natuurlijk een groep voor wie de taak bestaat uit het verzamelen van voedsel. Maar er is ook altijd een groepje dat op de jonge meerkatjes past.

Goed voorbeeld

In mijn overtuiging valt er wel wat te leren binnen de context van beter samenwerken en meerkatten. Natuurlijk volgen de meerkatten in de Kalahari hun instinct om te overleven. De meerkatten hebben waarschijnlijk ook geen bewustzijn dat ze kunnen vullen met gedachten. Daardoor worden ze ook niet afgeleid door die gedachten. Persoonlijke belangen, aannames over andermans belangen, de betekenis van onplezierigheden, machtspelletjes en andere trivialiteiten, het komt letterlijk niet in ze op. En dat maakt wel dat alles wat ze samen doen vooral gericht is op gezamenlijke belangen, doelen en behoeften.

En precies daarmee kan menig team in samenwerking direct alle verschil maken.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!