beter samenwerken en polarisatie

Wij & Zij

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Dreigende tweedeling

In het NRC van 30 oktober schreef Petra de Koning over een dreigende tweedeling in Nederland. Een tweedeling van hoger opgeleiden en lager opgeleiden. De koning schrijft over het onderwerp naar aanleiding van verkenningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Waar in de jaren zestig van de vorige eeuw ongeveer 1% van de Nederlanders hoogopgeleid was is dat nu ongeveer 30%. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika is hier natuurlijk nog geen sprake van een bijna onbestuurbare samenleving. En de onderzoekers signaleren al wel aanzienlijke verschillen tussen hogeropgeleiden en lageropgeleiden.

Tussengroep

Deze verschillen blijken vooral aanwijsbaar tussen de twee tegenpolen, de universalisten en de particularisten. Het gaat daarin om een verschil in voorkeur met betrekking tot bijvoorbeeld kranten en televisieprogramma’s. Maar bijvoorbeeld ook om verschillen in politieke denkbeelden en in humor. Het is tussen deze twee uitersten dat er sprake is van wederzijdse vermijding en gescheiden sociale netwerken. Tegen de achtergrond van beter samenwerken en polarisatie is er gelukkig ook nog een grote tussengroep van ruim 60%. Deze groep is middelbaar opgeleid en meer divers in voorkeuren en ideeën.

Beter samenwerken en polarisatie

In mijn werk kom ik bijna overal polarisatie en ‘wij-zij-denkbeelden’ tegen. Dat is natuurlijk ook niet vreemd omdat er een contradictie schuilt tussen beter samenwerken en polarisatie. Problemen in samenwerking beginnen veelal bij ‘wij-zij’. Het primitieve deel van het menselijk brein is nu eenmaal doorlopend op zoek naar verschillen. Verschillen bijvoorbeeld tussen onszelf en anderen maar ook tussen vroeger en nu. Tussen rijk en arm of tussen hoogopgeleid en laagopgeleid. En dat terwijl het ook in samenwerken natuurlijk helemaal niet gaat om verschillen maar om gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Net als in onze samenleving. Maar om ons daarvan bewust te zijn moeten we wel ons primitieve brein even overstijgen.

Overigens kijkt zo’n 80% van zowel de universalisten als van de particularisten volgens de onderzoekers naar het NOS-journaal. En ik maak me sterk dat wanneer de onderzoekers daar even voor zouden gaan zitten er nog veel meer gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften aanwijsbaar zijn.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!