beter samenwerken met medewerkers

Knoop in de zakdoek..

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Beter samenwerken met medewerkers

Op een website voor juristen zag ik afgelopen week een tiental regels voorbij komen voor goede en duurzame samenwerking. Hoewel deze regels ongetwijfeld ook naadloos passen bij de doelgroep van deze website viel de lijst me vooral op als een aardige samenvatting van zaken die in iedere vorm van aansturing verschil maken. Zaken die iedereen waarschijnlijk al wel herkent en die we in de waan van de dag misschien nog wel eens vergeten.

Herhalen is de sleutel tot leren dus bij deze deel ik ze hier graag nog eens met u:

Gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften

1. Stel centraal wat u bindt. Een visie is belangrijk om een organisatie richting te geven. Maar het hebben van een visie alleen is niet genoeg. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat iedere medewerker gewend is om concrete gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften binnen iedere context centraal te stellen. Met name wanneer er verwarring of discussie ontstaat.

2. Wees Transparant. Zorg voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en (her)bevestig deze wanneer er eventueel onduidelijkheid over mocht ontstaan. Zorg ook voor transparantie in besluitvorming. Met transparantie voorkomt u ruis in de communicatie en daar uit voortkomende teleurstellingen.

3. Stel prioriteiten. Niet alles kan tegelijk. Het is goed om samen prioriteiten vast te stellen en deze aan alle betrokkenen te communiceren.

4. Kom afspraken na. In de waan van alle dag kunnen afspraken ondersneeuwen of een andere betekenis krijgen. Wanneer u alsnog een afspraak mocht vergeten, kom er dan op terug en stel u kwetsbaar op.

5. Stimuleer initiatief. Vaak worden nieuwe ideeën en werkwijzen door professionals kritisch ontvangen. Spreek met elkaar af om alles eerst eens te proberen voordat iedereen er een oordeel over velt.

Startpunt voor vertrouwen

6. Praat met elkaar en niet over elkaar.  Veel werkrelaties gaan aan geroddel ten onder. Dat is jammer. Weten wat je wil en niet bang zijn om dat te zeggen. Wees respectvol en accepteer dat er nu eenmaal fouten worden gemaakt. De essentie van fouten maken mag zijn: ‘Leren hoe het de volgende keer beter kan’.

7. Sta open voor kritiek. Zicht houden op uw eigen aandeel in problemen en openstaan voor kritiek is het startpunt voor kwetsbaarheid en openheid. Daarmee is het cruciaal voor het ontwikkelen van uw mandaat en draagvlak.

8. Maak plezier met elkaar. Wie plezier met elkaar heeft, werkt fijner samen. Daarom is het essentieel om van tijd tot tijd iets leuks met elkaar te ondernemen.

9. Wees empathisch. Leef u in in uw medewerkers. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de hun ambities, kwaliteiten en zwakkere punten. Daarvoor is het natuurlijk nodig om betrokken te zijn. Om met elkaar te praten, elkaar vragen te stellen en naar elkaar te luisteren.

10. Wees congruent. Congruentie is misschien wel de belangrijkste schakel in vertrouwen. Congruent is binnen de context van communicatie ‘eenduidig’. Het betekent dat datgene wat we  zeggen in overeenstemming is met datgene wat we voelen en wat we denken. Wanneer we iets zeggen wat niet in lijn ligt met wat we denken of voelen zal de ander altijd iets waarnemen wat zijn of haar vertrouwen ondermijnt.

Architect van Prestaties

Zoals ik al schreef, niets nieuws onder de zon en misschien biedt deze herhaling wel de spreekwoordelijke knoop in de zakdoek die een dezer dagen het verschil maakt. Of zoals Zig Ziglar ooit al zei: ‘Repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment.’Vond u dit interessant? Deel het met anderen!