beter samenwerken met teams

In beweging komen

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining

Twee jaar geleden deelde ik via Facebook en Linkedin zes teamtips voor het verbeteren van samenwerking. Onlangs vertelde een opdrachtgever mij hoe die tips haar destijds ook geholpen hebben bij het beter samenwerken met teams. Genoeg aanleiding om die serie hier nog maar eens de revue te laten passeren.

De eerste teamtip ging over in beweging komen. Verantwoordelijkheid nemen. ‘Als je iets ziet wat jouw werk leuker of beter kan maken, niet wachten op anderen maar gewoon zelf de eerste stap zetten’. Dat klinkt misschien als een open deur. En ‘het initiatief nemen’ is voor veel mensen nog niet zo eenvoudig.

Van kwaad tot erger

Mijn opdrachtgever projecteerde de tip dus op het beter aansturen van haar teams. In uitdagende situaties waarin medewerkers nog onvoldoende in staat bleken om verantwoordelijkheid te nemen of mee te werken aan oplossingen. Ook daar kan veel tijd verloren gaan met afwachten. Bijvoorbeeld om de betrokken medewerkers de gelegenheid te bieden om zichzelf te verbeteren. En aan de andere kant heeft dat afwachten ook vaak te maken met iets anders. Een zekere terughoudendheid uit angst dat problemen zich ontwikkelen van kwaad tot erger.

Bruce Tuckman presenteerde vijftig jaar geleden zijn model over groepsvorming. Daarin liet hij zien hoe de dynamiek binnen groepen zich in vier fasen ontwikkelt. Tussen de eerste fase die hij ‘forming’ noemt en de vierde fase die hij ‘performing’ noemt zitten twee cruciale stappen. ‘Storming’ en ‘norming’. ‘Storming’ is de fase van onenigheid, discussie en verdeeldheid. Een fase die meestal gepaard gaat met gedoe, frustraties en emoties. ‘Norming’ is de fase van verantwoordelijkheid nemen. De fase waarin de koppen bij elkaar worden gestoken om afspraken te maken. Om samen nieuwe regels, normen en waarden vast te stellen.

Beter samenwerken met teams

De ‘storming-fase’ gaat overigens niet zomaar over in een ‘norming-fase’. ‘Storming’ kan in principe eindeloos voortduren. Daarbij hangt het eventuele succes van de ‘norming-fase’ logischerwijs af, van het wel of niet ontstaan van onderling vertrouwen. Het model van Tuckman gaat in wezen over alle vormen van samenwerking en geldt dus ook voor de samenwerking tussen managers en hun teams. Ook daar zal ‘storming’ pas eindigen wanneer er voldoende vertrouwen ontstaat voor ‘norming’.

In beweging komen betekent binnen deze context ‘doen wat wel kan in plaats van bezig blijven met wat niet kan’. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van draagvlak en vertrouwen bij die medewerkers die al wel in staat zijn om mee te bewegen. Om van daaruit te werken aan betrokkenheid en vertrouwen bij de overige medewerkers.

Wilt u snel weten met welke medewerkers u het best in beweging kan komen’? Vraag dan de gratis PowerScan aan!Vond u dit interessant? Deel het met anderen!