Vrijwilligheid & Motivatie

donald blog

Tijdens het eten vertelde mijn zoon over zijn schooldag. Bij ‘Levensbeschouwing’ was zijn klas aan het werk gezet met de vraag ‘Wat geeft jouw leven zin?’. Driekwart van zijn klasgenoten was niet verder gekomen dan ‘gamen’. Jane McGonigal beschrijft in haar boek ‘Reality is Broken’ hoe mensen al duizenden jaren afleiding zoeken in spelletjes. Maar met de komst van ‘roleplayinggames’ …

werkgeluk

Een ‘Masterclass Werkgeluk’

donald blog

Met een werkeloosheid die dit jaar onder het historische niveau van 340.000 uit lijkt te komen, staan recruitment en retentie overal nog steeds hoog op de agenda. Vooral in de sectoren ICT en Zorg zal het credo blijven: ‘Goede mensen binnen halen en behouden’. ‘Werkgeluk’ is al jarenlang een belangrijk thema in retentiemanagement. Het woord heeft misschien iets zweverigs maar …

Samenwerking & Communicatie

donald blog

Het gros van onze opdrachtgevers is op zoek naar oplossingen voor een ‘uitdaging’ op het vlak van samenwerking. Dergelijke uitdagingen lijken in de meeste gevallen te kleven aan een medewerker of aan een groepje medewerkers waarmee het nog niet makkelijk ‘lezen en schrijven’ is. Medewerkers die zich bijvoorbeeld nog niet soepel laten aansturen of nog onvoldoende verantwoording nemen voor hun …