Samenwerking & Communicatie

donald blog

Het gros van onze opdrachtgevers is op zoek naar oplossingen voor een ‘uitdaging’ op het vlak van samenwerking. Dergelijke uitdagingen lijken in de meeste gevallen te kleven aan een medewerker of aan een groepje medewerkers waarmee het nog niet makkelijk ‘lezen en schrijven’ is. Medewerkers die zich bijvoorbeeld nog niet soepel laten aansturen of nog onvoldoende verantwoording nemen voor hun …

samenwerking verbeteren

Gewoontedieren..

donald blog

Rond de jaarwisseling proberen veel mensen zich met goede voornemens te ontworstelen aan oude gewoontes. In de praktijk draait zo’n 80% van die goede voornemens nergens op uit. Volgens sommige onderzoekers leidt dat weer tot zoiets als ‘Blue Monday’: Een dag waarop mensen massaal gedeprimeerd raken omdat ze onder ogen zien dat hun goede voornemens nergens toe hebben geleid. Wat …

Samenwerken & Ergernissen..

donald blog

Emotiemanagement is een belangrijk aspect in beter samenwerken. Onlangs is er een onderzoekrapport gepubliceerd over de grootste ergernissen in samenwerken. De top drie laat zich raden: ‘Met je telefoon spelen, terwijl je eigenlijk moet opletten’; ‘Je afspraken niet nakomen’ en als derde, ‘roddelen’. Enerzijds is ergernis over het gedrag van collega´s vrij gangbaar. Anderzijds draagt ergernis zelden bij aan beter …