Drijfveren & Dynamiek

persoonlijke drijfveren effectief samenwerken

Persoonlijke drijfveren

Waarom zou u iets willen lezen over persoonlijke drijfveren wanneer u geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld effectief samenwerken, duurzame verandering of het nakomen van afspraken? Het antwoord op die vraag zal u waarschijnlijk niet verrassen: ‘Alles wat mensen doen is terug te voeren op wat belangrijk voor ze is. Om te bereiken dat medewerkers willen veranderen, moeten we de verandering verbinden met wat die medewerkers zelf belangrijk vinden’. Bijvoorbeeld met hun persoonlijke drijfveren.

Medewerkers zijn vooral gewone mensen. Dus of het nu gaat om effectief samenwerken; afspraken nakomen; bereidheid tot veranderen; om ontwikkelen of vernieuwen; lerend vermogen; keuze van richting of doelen; oog voor kansen of om creativiteit, het wordt belangrijk voor ze wanneer het past bij hun persoonlijke drijfveren.

Dynamiek

Waar persoonlijke drijfveren bepalen wat voor medewerkers belangrijk is, bepaalt de onderlinge dynamiek tussen medewerkers wat binnen een team wel en niet haalbaar is. Mensen passen hun gedrag en opvattingen aan aan hun omgeving. Medewerkers doen dat ook, deels bewust en deels onbewust. Dat maakt dat in een team waar bijvoorbeeld diversiteit gewaardeerd wordt, iets anders haalbaar is dan in een team waar conformiteit belangrijk is.

Effectief samenwerken & Gedragsverandering

Vanuit dit perspectief kunnen we zien dat iedere gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld ´afspraken na gaan komen’, draait om belangrijk maken en om ruimte maken in een bestaande dynamiek. En voor beide is het noodzakelijk om in te zoomen op de persoonlijke drijfveren van de betrokken medewerkers. En zo begint dus ook meer effectief samenwerken bij aandacht voor drijfveren en dynamiek.

Wat kan Esprit & Elan voor u betekenen?

Stelt u het zich eens voor: ‘Niet meer hoeven nadenken over hoe u een team meekrijgt in veranderingen. Omdat u al precies weet wat op teamniveau en voor iedere individuele medewerker belangrijk genoeg is om er prioriteit aan te geven en er de benodigde energie voor op te brengen’.

Met een Teamanalysedoor Esprit & Elan wordt dat realiteit. Het geeft u grip op de dynamiek binnen uw team én op de drijfveren van uw medewerkers. Daarmee beschikt u niet alleen over de basis, maar ook over de bouwstenen voor iedere gewenste verandering.

Klik hier als u verder wilt praten over persoonlijke drijfveren en dynamiek. U kunt ook de gratis PowerScan aanvragen om vrijblijvend kennis te maken met het aanbod van Esprit & Elan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

effectief samenwerken persoonlijke drijfveren

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl