klantgerichtheid

HKZ & ISO9001:2015

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling

Klantgerichtheid

Zo’n twintig jaar geleden las ik het gedicht hierboven voor het eerst. Ik werkte toen voor een wel heel bijzonder bedrijf. Dat bijzondere zat bijvoorbeeld in de platte organisatiestructuur en de zelfsturende multidisciplinaire teams. Maar bovenal was het de aandacht voor iedere medewerker. Investeringen in mensenwerk gericht op betrokkenheid, motivatie, inzet, ‘team-denken’ en ‘team-handelen’. Om te bereiken dat medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk zouden samenwerken met iedere klant. Zowel intern als extern.

Er heerste een sfeer van klantgerichtheid, idealisme, optimisme, doorzettingsvermogen. En ook van trots op het samen scheppen van een nieuwe realiteit. Zonder concreet einddoel maar met de overtuiging dat de ene beweging de andere wel zou oproepen. ‘Doelen’ als tussenstop op weg naar volgende doelen!

ISO9001:2015

Deze herinneringen kwamen terug toen ik onlangs met een opdrachtgever sprak over de impact op haar organisatie van de aanpassing van de HKZ-normen aan ISO9001:2015. ‘Het koppelen van bedrijfsstrategie en operationele bedrijfsvoering. Competente medewerkers met persoonlijke waarden die aansluiten bij het DNA van de organisatie. Aandacht voor alle stakeholders en hun wensen. Klantgerichtheid en een tevreden klant als uitgangspunt. De goede dingen goed doen. Samenwerking als een sociaal systeem waarin competenties en onderlinge communicatie belangrijker zijn dan documentatie. Teamwerk dat drijft op vertrouwen, diversiteit, gezamenlijke doelen en opvattingen’. Het was een feest van herkenning!

Van Onzekerheid naar Vertrouwen

Het bedrijf waar ik destijds werkte selecteerde natuurlijk medewerkers die zich er thuis zouden voelen. Maar voor mijn opdrachtgever ligt dat wel even anders. Voor veel van haar medewerkers levert deze verschuiving van paradigma in eerste instantie vooral onzekerheid op. Hun vertrouwen wordt het snelst hersteld door ten eerste te belichten welke benodigde competenties al aanwezig zijn. En ten tweede door concreet te maken wat de medewerkers precies moeten doen om samen de benodigde stappen te kunnen zetten.

Dat is nou precies wat een teamanalyse van Esprit & Elan oplevert. Dus met de teams van deze opdrachtgever komt het helemaal goed.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!