Persoonlijke Drijfveren & Dynamiek

persoonlijke drijfveren

Persoonlijke drijfveren

Onze persoonlijke drijfveren bepalen ons gedrag. Bij Esprit & Elan gaan we er overigens van uit dat ons gedrag voor een groot deel bestaat uit goed bedoelde ‘automatismen’. We zijn ons namelijk maar zelden echt bewust van wat we precies doen en waarom we dat doen. Hoe dan ook, onze ‘automatismen’ weerspiegelen onze vaardigheden en die worden gedefinieerd door wat we wel of niet belangrijk vinden. We nemen tenslotte niet de moeite om ergens vaardig in te worden wanneer we dat niet heel belangrijk vinden. Wat mensen op individueel niveau heel belangrijk vinden noemen we bij Esprit & Elan ‘Persoonlijke Drijfveren’.

Dynamiek

In een werkomgeving geldt hetzelfde: Vanuit onze drijfveren staan we in nieuwe functies open voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en daarna zetten we die vaardigheden weer om in ‘automatismen’. Deze ‘automatismen’ kunnen we onderverdelen in ‘Inhoud’ en ‘Betrekking’: Enerzijds ontwikkelen we ‘automatismen’ voor het uitvoeren van onze inhoudelijke taken en anderzijds ontwikkelen we ‘automatismen’ voor het onderhouden van betrekkingen met onze collega’s. Het geheel van al ‘automatismen’ waarmee medewerkers zich binnen een groep tot elkaar verhouden noemen we bij Esprit & Elan ‘Dynamiek’.

Ontwikkelen

Wanneer we vanuit dit perspectief kijken naar de vraag ‘hoe we binnen een team nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen’, dan zien we dat dit eigenlijk gaat over het ontwikkelen van nieuwe ‘automatismen’, op individueel en op collectief niveau. Daarnaast zien we dat dit aan twee belangrijke voorwaarden gebonden is: De ‘dynamiek’ moet ruimte bieden voor ontwikkeling en de gewenste vaardigheden moeten passen bij de ‘persoonlijke drijfveren’ van iedere medewerker. En precies dat maakt een teamanalyse die zicht geeft op drijfveren en dynamiek zo noodzakelijk en waardevol.

Wat levert het u op?

Stelt u het zich eens voor: ‘Niet te hoeven nadenken over hoe u een team meekrijgt in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Omdat u al precies weet wat op teamniveau en voor iedere individuele medewerker belangrijk genoeg is om daar prioriteit aan te gaan geven en de benodigde energie voor op te gaan brengen’.

Wilt u meer weten over persoonlijke drijfveren, dynamiek en wat dit voor uw team kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl