Drijfveren & Dynamiek

persoonlijke drijfveren

Persoonlijke drijfveren

Persoonlijke drijfveren bepalen ons gedrag. In de visie van Esprit & Elan bestaat ons gedrag voor een groot deel uit goed bedoelde ‘automatismen’. Mensen zijn zich namelijk maar zelden echt bewust van wat ze precies doen en waarom ze dat doen. Hoe dan ook, onze ‘automatismen’ weerspiegelen onze vaardigheden en die worden gedefinieerd door wat we wel of niet belangrijk vinden. Tenslotte nemen we niet de moeite om ergens vaardig in te worden wanneer we dat niet heel belangrijk vinden. Wat mensen op individueel niveau heel belangrijk vinden noemen we bij Esprit & Elan ‘Persoonlijke Drijfveren’.

Dynamiek

In ons werk geldt min of meer hetzelfde. In een nieuwe functie staan we tijdelijk open voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en daarna zetten we die vaardigheden weer om in ‘automatismen’. Deze ‘automatismen’ kunnen we onderverdelen in ‘Inhoud’ en ‘Betrekking’: Enerzijds ontwikkelen we dus ‘automatismen’ voor het uitvoeren van onze inhoudelijke taken. En anderzijds ontwikkelen we ‘automatismen’ voor het onderhouden van betrekkingen met onze collega’s. Het geheel van alle ‘automatismen’ waarmee medewerkers zich binnen een groep tot elkaar verhouden noemen we bij Esprit & Elan ‘Dynamiek’.

Ontwikkelen

Wanneer we vanuit dit perspectief kijken naar de vraag ‘hoe we binnen een team nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen’, dan zien we dat dit eigenlijk draait om het ontwikkelen van nieuwe ‘automatismen’, op individueel en op collectief niveau. Daarnaast zien we dat dit aan twee belangrijke voorwaarden gebonden is. De ‘dynamiek’ moet ruimte bieden voor ontwikkeling en de gewenste vaardigheden moeten passen bij de ‘persoonlijke drijfveren’ van iedere medewerker.

Wat levert het u op?

Esprit & Elan maakt samenwerken leuk, door de dynamiek tussen medewerkers onderling in lijn te brengen met wat belangrijk is voor henzelf en met wat belangrijk is voor de organisatie. Een teamanalyse door Esprit & Elan maakt zowel de aanwezige drijfveren als de bestaande dynamiek zichtbaar. Daarmee achterhaalt u niet alleen het uitgangspunt, maar ook alle bouwstenen voor iedere gewenste ontwikkeling. Stelt u het zich eens voor: ‘Niet hoeven nadenken over hoe u een team meekrijgt in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Omdat u al precies weet wat op teamniveau en voor iedere individuele medewerker belangrijk genoeg is om daar prioriteit aan te geven en de benodigde energie voor op te brengen’.

Wilt u meer weten over persoonlijke drijfveren, dynamiek en hoe samenwerken daar leuk mee wordt? Neem dan contact met ons op.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl