plezierig samenwerken onrust en conclicten

Onrust & Conflicten

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Plezierig samenwerken

In 2002 verscheen de bestseller ‘Hoe word ik een rat?’ van Joep Schrijvers. Sindsdien weten we dat rattengedrag op de werkvloer niet uitzonderlijk is. Samuel Kaptein, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, deed onderzoek naar dit fenomeen. Uit dit onderzoek onder 750 leden van de beroepsbevolking blijkt dat vooral managers verantwoordelijk zouden zijn voor rattengedrag. Zo’n 84 procent van de ondervraagden ziet ‘verkeerd voorbeeldgedrag van leidinggevenden’ als belangrijkste oorzaak. Rattengedrag zou verder in driekwart van de gevallen het gevolg zijn van oneerlijke behandeling door leidinggevenden. Of van jaloezie tussen medewerkers onderling. Voor slechts 18 procent van de respondenten draagt rattengedrag bij aan werkplezier. En dat terwijl het volgens 75 procent van de ondervraagden schadelijk is voor de prestaties. Voor zelfs 90 procent van de ondervraagden gaat rattengedrag ten koste van sfeer en plezierig samenwerken.

Acceptabel

Roddelen gebeurt volgens de respondenten het vaakst (86 procent). Gevolgd door liegen (80) en fronten kiezen (70). Bewijzen verzamelen om iemand te beschadigen (19 procent), vertrouwelijke informatie van anderen doorspelen (21 procent) en elkaar ondermijnen (32 procent) zouden minder voorkomen.

De top drie ziet er anders uit wanneer de respondenten gevraagd wordt aan welk rattengedrag zij zich zelf schuldig maken. 47 procent van de ondervraagden maakt zich wel eens schuldig aan roddelen. 30 procent vernietigt wel eens sporen en 27 procent laat anderen wel eens meer vertellen dan ze lief is. De ondervraagden maken zich naar eigen zeggen minder schuldig aan ondermijnen, lobbyen, politieke spelletjes en ‘mensen uitspelen’.

Bijna de helft van de respondenten vindt overigens dat roddelen tot op zekere hoogte acceptabel is. Daarentegen wordt het slachtofferen, vernederen en kwetsen van collega’s veelal als onacceptabel ervaren.

Onrust en conflicten

Al met al cijfers die voor zich spreken. Het zijn ook cijfers die duidelijk laten zien dat de oplossing vooral schuilt in leren om ‘zelf verantwoordelijkheid te nemen’. Bijvoorbeeld verantwoordelijkheid leren nemen voor ‘plezierig samenwerken’ en dus voor het oplossen van onrust en conflicten. En ook verantwoordelijkheid voor het centraal stellen van gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. En natuurlijk ook voor het uitbannen van rattengedrag op de werkvloer.

Helaas bieden onderzoekresultaten als deze daar waarschijnlijk onvoldoende aanleiding voor. Alleen win-win kan ervoor zorgen dat werknemers willen leren om die verantwoordelijkheid wel te nemen. En win-win ontstaat alleen door aan te sluiten bij de persoonlijke drijfveren van de medewerkers en hun onderlinge dynamiek. Maatwerk dus, waar Esprit & Elan al jarenlange ervaring mee heeft.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!