PowerScan

Powerscan beter samenwerken betere teamprestaties

Nog beter Samenwerken

De PowerScan van Esprit & Elan is het logische vervolg op meer dan 10 jaar ervaring met de Quickscan. De PowerScan laat u in één oogopslag zien waar uw team staat.

In de PowerScan ligt de nadruk op alles waar uw team goed in is en belang aan hecht. Daarmee ligt deze scan nog beter in lijn met de meest actuele inzichten op het vlak van beter samenwerken, effectieve feedback en doelgerichte teamontwikkeling. Het benadrukken van aanwezige competenties blijkt binnen die context effectiever dan het benadrukken van verbeterpunten. De PowerScan sluit naadloos aan bij dit inzicht en maakt bovendien zichtbaar wat binnen het team als meest belangrijk wordt ervaren. Daarnaast laat het dashboard zien hoe dat een basis vormt voor verdere ontwikkeling en hoe u die ontwikkeling ook voor het team belangrijk maakt.

Zoekt u een manier om de sfeer binnen een team te verbeteren of om ruimte te maken voor vertrouwen, doelgerichtheid en zelfreflectie? Zoekt u naar mogelijkheden om draagvlak te creëren voor verandering, ontwikkeling of vernieuwing? Of wilt u misschien de afstemming binnen een team verbeteren om zo de diversiteit optimaal te kunnen benutten? De PowerScan laat u zien hoe u dat snel en soepel bereikt.

Waarom een PowerScan?

Of voor u de nadruk ligt op nog beter samenwerken, het nakomen van afspraken of op het leren geven van feedback? Op het durven loslaten van procedures of op het leren denken in oplossingen? Of op het centraal stellen van gezamenlijke belangen of interne klantgerichtheid? Als u wilt dat het van de grond komt, dan is het cruciaal om het ook belangrijk te maken voor de betrokken medewerkers. Dat kan soepel door uw doelen aan te sluiten op datgene wat voor uw medewerkers al belangrijk is en waar ze al goed in zijn.

Wat levert een PowerScan u op?

Het dashboard van de PowerScan laat u precies zien wat binnen uw team al belangrijk is. Waar uw team dus al goed in is en hoe u dat kan benutten als startpunt voor verdere ontwikkeling. De PowerScan is een laagdrempelige webapplicatie waarin deelnemers een vragenformulier invullen. De informatie uit deze formulieren wordt in onze database samengevoegd en verwerkt tot een rapportage. Deze rapportage bevat alle handvatten en aanknopingspunten voor ontwikkeling en nog beter samenwerken.

Vindt u dit interessant? Deel het met anderen!