Gratis Quickscan

Wat is een Quickscan?

De Quickscan van Esprit & Elan laat u in één oogopslag zien hoe een team in elkaar zit en waar het team waarde aan hecht. Daarbij laat de Quickscan ook zien waarin het team goed is, hoe dat een basis vormt voor verdere ontwikkeling en hoe u die ontwikkeling voor het team interessant kan maken.

Zoekt u een manier om de sfeer binnen een team te verbeteren of om ruimte te maken voor vertrouwen, doelgerichtheid en zelfreflectie? Zoekt u naar mogelijkheden om draagvlak te creëren voor verandering, ontwikkeling of vernieuwing? Of wilt u misschien de afstemming binnen een team verbeteren om zo de diversiteit optimaal te kunnen benutten? De Quickscan laat u zien hoe u dat snel en soepel bereikt.

Waarom een Quickscan?

Of voor u de nadruk nu ligt op het nakomen van afspraken of op het leren geven van feedback, op het durven loslaten van procedures of op het leren denken in oplossingen; op het centraal stellen van gezamenlijke belangen of op interne klantgerichtheid? Als u wilt dat het van de grond komt, dan is het cruciaal om het ook belangrijk te maken voor de betrokken medewerkers. Dat kan alleen door ermee aan te sluiten op datgene wat binnen het betreffende team al belangrijk is.

Wat levert die Quickscan u op?

De Quickscan van Esprit & Elan laat u precies zien hoe u iedere willekeurige ontwikkeling aansluit op wat binnen een team al belangrijk is. De Quickscan is een laagdrempelige webapplicatie waarin deelnemers een vragenformulier invullen. De informatie uit deze formulieren wordt in onze database samengevoegd en verwerkt tot een rapportage. Deze rapportage bevat, naast de aanknopingspunten voor ontwikkeling, een veelvoud aan handvatten om nog plezieriger te kunnen samenwerken.

Vindt u dit interessant? Deel het met anderen!