Werkgeluk & Retentiemanagement

Drijfveren & Retentiemanagement

Werkgeluk is de sleutel voor de betrokkenheid en ontwikkelingsbehoefte van medewerkers. Organisaties investeren dus in werkgeluk. Wat kan desondanks maken dat enthousiaste medewerkers vertrekken of veranderen in een blok aan ieders been?

Betrokkenheid & Ontwikkelingsbehoefte

Werkgeluk en daarmee de betrokkenheid en de ontwikkelingsbehoefte van medewerkers kunnen veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van persoonlijke omstandigheden of van veranderingen binnen team of organisatie. Voor duurzaam werkgeluk is het noodzakelijk om alert te blijven op dergelijke veranderingen. En om tijdig op de juiste ‘knop’ te drukken. Dat betekent in de visie van Esprit & Elan aansluiten bij wat voor de betreffende medewerker belangrijk is.

Competenties & Groepsdynamiek

Diversiteit is een bron van energie en inspiratie. Maar voor veel medewerkers is het nog niet makkelijk om leuk samen te werken en zich toch ook te profileren met hun specifieke competenties. Of het nu gaat om het geven van feedback, flexibiliteit en proactiviteit of om het positief en soepel schakelen in veranderingen: De meeste medewerkers voegen zich naar het gedrag, de norm en de opvattingen van hun collega’s. Medewerkers die dat niet doen vertrekken na verloop van tijd meestal weer.

Hoe brengen we werkgeluk dan onder handbereik? Door binnen de dynamiek ruimte te maken voor diversiteit. Ruimte voor ieders maximale inbreng; voor het optimaal benutten van ieders competenties en voor synergie. Om dat te kunnen bereiken is het cruciaal om in teams duurzaam aandacht te besteden aan ontspanning en vertrouwen en aan het centraal stellen van gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften.

Drijfveren & Bevlogenheid

Esprit & Elan levert u de inzichten en tools om werk te maken van het benutten van diversiteit, het ontwikkelen van ontspanning, vertrouwen, duurzame betrokkenheid en van synergie. Het uitgangspunt is simpel: Medewerkers zijn betrokken zolang ze zich verbonden voelen met hun team en met hun organisatie. Dat bereik je alleen door aandacht te besteden aan- en ruimte te maken voor hun persoonlijke belangen en behoeften.

Persoonlijke belangen en behoeften worden bepaald door persoonlijke drijfveren. Het achterhalen van ieders persoonlijke drijfveren is dus de best mogelijke investering in duurzame betrokkenheid en synergie.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl