Drijfveren & Retentiemanagement

Drijfveren & Retentiemanagement

Medewerkers, waarover u aanvankelijk enthousiast was, kunnen ook zomaar veranderen in een blok aan uw been. Hoe komt dat en wat gaat er dan mis?

Betrokkenheid & Ontwikkelingsbehoefte

De waarde van medewerkers groeit zolang medewerkers bevlogen zijn en zich daarom blijven ontwikkelen. Gedurende een loopbaan kan de betrokkenheid en de ontwikkelingsbehoefte van medewerkers veranderen. Om duurzame bevlogenheid te bereiken is het noodzakelijk om dit proces te monitoren en medewerkers op het juiste moment uit te dagen door op de juiste ‘knop’ te drukken. En dat laatste draait om aansluiten bij wat voor een medewerker heel belangrijk is.

Competenties & Groepsdynamiek

Van medewerkers verwachten we flexibiliteit en proactiviteit. Ze moeten positief en soepel kunnen schakelen in veranderingen en tussen diverse niveaus en afdelingen. In de praktijk echter, worden deze competenties voor de meeste medewerkers bepaald vanuit groepsdynamiek. Alleen wanneer er binnen teams daadwerkelijk sprake is van ontspanning en vertrouwen, ontstaat de ruimte voor optimale ontwikkeling van ieders inbreng en competenties en daarmee voor synergie.

Drijfveren & Bevlogenheid

Esprit & Elan helpt u met de inzichten en tools waarmee u vorm geeft aan duurzame bevlogenheid en synergie. Ons uitgangspunt is simpel: Medewerkers zijn bevlogen wanneer ze zich verbonden voelen met hun team en met hun organisatie. Dat bereik je alleen door aandacht te besteden aan- en ruimte te maken voor hun persoonlijke belangen.

Deze persoonlijke belangen worden gedefinieerd door hun persoonlijke drijfveren. Het achterhalen van ieders persoonlijke drijfveren is dus de best mogelijke investering in duurzame bevlogenheid.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl