rust en focus als basis voor teamcoaching

Rust & Focus

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Veranderen

Vertrouwen

Oprechte aandacht is cruciaal in leiderschap. Om medewerkers in een team zover te krijgen dat ze bereid raken om u te volgen moeten ze u eerst vertrouwen. Misschien is dat wel een beetje te vergelijken met kinderen. Die laten hun oren eerder hangen naar hun vriendjes dan naar hun ouders. Terwijl ze van hun ouders meer zouden kunnen opsteken. Zo laten medewerkers hun oren soms ook eerder hangen naar hun directe collega’s dan naar hun leidinggevende.

Oprechte aandacht

Wanneer u dat wil veranderen dan is vertrouwen de sleutel. Eigenlijk ook weer net zoals met kinderen. Vertrouwen bereikt u alleen door u te verplaatsen in de ander. Door op een plezierige manier persoonlijke aandacht te schenken. Niet gericht op wat voor u belangrijk is maar uitgaande van wat voor de betreffende medewerker belangrijk is. Om al luisterend herkenning en verbinding te ontdekken en te benoemen. Zodat die herkenning en verbinding kunnen uitgroeien tot onderling vertrouwen.

Dat onderlinge vertrouwen is dan pas de opstap naar coaching. Naar het stellen van vragen in plaats van het doen van suggesties. Om zo bewust en gericht de zaadjes van nieuwe inzichten bij de ander te planten. Waarmee u de ander de kans geeft om dat nieuwe inzicht zelf te vinden. Kortom, in teamcoaching draait dus veel om rust en focus.  En dat terwijl we allemaal drukker zijn dan ooit.

Rust en focus als basis voor Teamcoaching

Thijs Launspach is psycholoog en schrijver van het boek ‘Fokking Druk’. In Fokking Druk vertelt Launspach hoe rust en focus ons helpen om effectiever om te gaan met stress. Hoe we onze gedachten zo kunnen managen dat we op ieder moment in staat zijn om aandacht te besteden aan wat op dat moment belangrijk is. Launspach laat zien hoe we dat bereiken met het gericht indammen van prikkels, met simpele ademhalingstechnieken en met rust en beweging.

Niets nieuws onder de zon natuurlijk maar het laat wel weer zien hoe rust en focus als basis voor teamcoaching letterlijk voor het oprapen liggen. Hoe laag de drempel naar het verbeteren en plezieriger maken van samenwerking dus eigenlijk is. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle andere facetten van ons leven waarin rust en focus goud waard zijn.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!