Betrokkenheid & Werkgeluk

samenwerking betrokkenheid werkgeluk

Samenwerken

Waarom zou u iets willen lezen over betrokkenheid en werkgeluk als u een oplossing zoekt voor onrust en conflicten? Het antwoord op die vraag zal u misschien niet echt verbazen. ‘Als we iets in samenwerking willen veranderen, is het goed om te beginnen bij wat voor de medewerkers zelf belangrijk is in samenwerken’.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van medewerkers kan veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van persoonlijke omstandigheden of van veranderingen binnen een organisatie. Dat ziet u dan bijvoorbeeld aan het ontbreken van interesse voor gezamenlijk belangen of aan het gebrek aan bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. Of in een gemis aan openheid en plezier of bereidheid tot zelfreflectie. Wanneer u weet waar u op moet letten, dan ziet u dergelijke veranderingen tijdig aankomen. Dan heeft u de kans om bijtijds op de juiste ‘knop’ te drukken. Dat betekent, in de visie van Esprit & Elan, op tijd aansluiten bij wat voor de betreffende medewerker belangrijk is.

Werkgeluk

Voor de meeste medewerkers is het combineren van én plezierig samenwerken én zich profileren met hun specifieke competenties nog niet eenvoudig. Of het nu gaat om het geven van feedback, om flexibiliteit en proactiviteit of om het positief en soepel schakelen in veranderingen. De meeste medewerkers voegen zich naar de norm, de opvattingen en het gedrag van hun collega’s. Medewerkers die dat niet kunnen of willen, vertrekken meestal weer.

De beste manier om te voorkomen dat goede medewerkers vertrekken, is zorgen voor een dynamiek waarin ruimte is voor diversiteit. Ruimte voor ieders inbreng en ruimte voor ieders competenties. Om een dergelijke dynamiek te realiseren is het om te beginnen noodzakelijk om ieders drijfveren te gaan benutten voor het bereiken van vertrouwen.

Teamanalyse

Het in kaart brengen van persoonlijke drijfveren en de onderlinge dynamiek is daarom de best mogelijke investering in betrokkenheid én werkgeluk. De teamanalyse van Esprit & Elan geeft u grip op ieders betrokkenheid, op het ontwikkelen van vertrouwen en op het benutten van diversiteit. Het uitgangspunt is simpel: Medewerkers zijn meer betrokken naarmate ze meer vertrouwen voelen in hun team en hun organisatie. En dat vertrouwen ontstaat wanneer ze aandacht en ruimte ervaren voor hun persoonlijke belangen en behoeften.

Klik hier als u verder wilt praten over samenwerken, betrokkenheid en werkgeluk. Maar u kunt ook de gratis Quickscan aanvragen om vrijblijvend kennis te maken met de oplossingen van Esprit & Elan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl