Beter Samenwerken in Teams

beter samenwerken in teams

Samenwerken in teams

Samenwerken in teams kan uitdagend zijn. Het benutten van alle aanwezige kennis, vaardigheden en mogelijkheden lijkt misschien zo logisch. En de praktijk is weerbarstig. Met een training beter samenwerken in teams van Esprit & Elan mobiliseert u al de binnen uw team aanwezige kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Om daarmee op een doelgerichte en plezierige manier uw doelstellingen te kunnen realiseren.

Medewerkers zijn vooral gewone mensen. Dat zien we ook tegen de achtergrond van samenwerken. Mensen werken alleen optimaal samen wanneer ze elkaar vertrouwen. En vertrouwen wordt nog belangrijker wanneer medewerkers iets moeten veranderen in hun samenwerking. Medewerkers zetten pas hun schouders onder dergelijke veranderingen wanneer ze voldoende vertrouwen voelen. Vertrouwen in elkaar, maar ook vertrouwen in zichzelf en in de organisatie.

Beter benutten van diversiteit

In een training beter samenwerken in teams van Esprit & Elan ligt daarom de nadruk op het ontwikkelen en benutten van vertrouwen. Vertrouwen in collega’s bereiken we door de gemeenschappelijke belangen bloot te leggen. Vertrouwen in de samenwerkenorganisatie bereiken we door die¬† belangen te verbinden met het het ‘waarom’ van de organisatie. En zelfvertrouwen bereiken we door alle aanwezige competenties zichtbaar te maken en te laten zien hoe het team nog sterker kan worden wanneer de aanwezige diversiteit optimaal wordt benut. Pas wanneer er op deze manier voldoende vertrouwen is ontstaan, is er ruimte voor de deelnemers om samen in de spiegel te kunnen kijken. Om met elkaar op zoek te gaan naar mogelijkheden voor het nog beter benutten van diversiteit. Van alle aanwezige kennis, vaardigheden en mogelijkheden.

Win-win en Vertrouwen

In samenwerking is ‘win-win‘ de basis voor vertrouwen. Het realiseren van gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Maar medewerkers zijn zich vaak niet of nauwelijks bewust van die gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Voorafgaand aan een training beter samenwerken in teams brengt Esprit & Elan daarom de belangen, doelen en behoeften van iedere deelnemer in kaart. Om daarmee zichtbaar te maken wat het team bindt. En om ervoor te zorgen dat de leerinhoud en leerdoelen naadloos aansluiten op wat voor de deelnemers al belangrijk is. Zodat ook daarin sprake is van win-win.

Zo zorgt Esprit & Elan met maatwerk voor het vertrouwen en de inspiratie die deelnemers nodig hebben om met elkaar de schouders te zetten onder betere samenwerking. Klik hier wanneer u verder wil praten over beter samenwerken in teams of vraag de gratis PowerScan aan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Training beter samenwerken in teams

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl