samenwerking en commotie

Samenwerking & Vertrouwen

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining

Samenwerken is het gezamenlijk realiseren van gemeenschappelijke doelen. Vanuit gemeenschappelijke belangen en behoeften. Dat klinkt eenvoudig en logisch. En in de praktijk blijkt samenwerken soms helemaal niet eenvoudig of logisch.

Bril en rugzak

Als dit laatste voor u herkenbaar is dan zou u ervoor kunnen kiezen om het jaar te beginnen met een andere bril. Met een andere bril én met een klein rugzakje. De bril helpt u om uw aandacht te richten op wat u verder brengt en wat energie oplevert. Met het rugzakje versterkt u ieders doelgerichtheid.

Om met het rugzakje te beginnen: In ieder proces en dus ook in samenwerking zijn verschillende abstractieniveaus aanwijsbaar. In samenwerking is er bijvoorbeeld altijd een ‘Waarom’, een ‘Wat’ en een ‘Hoe’. Het ‘Waarom’ is het niveau van het grotere plaatje terwijl het ‘Hoe’ juist draait om de details. Tussen het ‘Waarom’ en het ‘Hoe’ bevindt zich het ‘Wat’. In het licht van doelgerichtheid en vertrouwen is het cruciaal dat het ‘Hoe’ en ‘Wat’ in lijn blijven met het ‘Waarom’.

Stelt u zich bijvoorbeeld een overleg voor dat vastloopt omdat het ontaardt in een onplezierige discussie. Het overleg is hier het ‘Wat’. Discussies draaien meestal om details en zijn dan het ‘Hoe’. Op zo’n moment is het uiterst effectief om op een rustige manier terug te keren naar het ‘Waarom’. Naar het grote plaatje. Met eenvoudige vragen: ‘Wat was oorspronkelijk het doel van ons overleg?’ ‘Wat wilden we hier bereiken?’ En, ‘draagt deze discussie bij aan het bereiken van ons doel?’ Daarmee brengt u het ‘Hoe’ en ‘Wat’ weer in lijn met het ‘Waarom’.

Samenwerking en commotie

Eigenlijk werkt dit altijd binnen de context van samenwerking en commotie. Wanneer er commotie ontstaat wordt ieders aandacht automatisch gericht op die commotie. Op het ‘Hoe’. Terwijl samenwerken juist gaat om het ‘Waarom’. Om de gemeenschappelijke doelen, belangen en behoeften. Die ‘andere bril’ betekent bewust de aandacht terugbrengen naar ‘wat u met elkaar wilde bereiken’. Met zo’n bril zou u in geval van commotie uw aandacht bijvoorbeeld juist richten op de medewerkers die geen deel uitmaken van de commotie.

In mijn ervaring is die groep numeriek bijna altijd in de meerderheid. En die numerieke meerderheid maakt het nog logischer om juist met hen te werken aan vertrouwen. Tenslotte is vertrouwen het vertrekpunt voor samenwerking. En hoe meer medewerkers vertrouwen voelen, des te meer ruimte er ontstaat voor betrokkenheid, voor plezier en voor aansprekende prestaties.

Ik wens u een heel fijn 2019. Met veel vertrouwen, plezier en succes!Vond u dit interessant? Deel het met anderen!