Samenwerking met externe partijen

Samenwerking met Externe partijen

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Samenwerking met externe partijen

‘Ketenpartners’. Het is een van de modewoorden van deze tijd. Samenwerken gaat steeds vaker over de grenzen van een team of zelfs organisatie. Maar soms blijkt samenwerking met externe partijen uitdagender te zijn dan verwacht. Jaloezie, misverstanden en zelfs vijandschap gooien roet in het eten. Waar ligt dat aan? Voor de hand liggende oorzaken zijn tijdgebrek’, loyaliteit en concurrentie. Maar het kan misschien ook nog in iets anders schuilen: Verwarring.

Teams

Samenwerken binnen de muren van een organisatie of binnen een team brengt veel zekerheden met zich mee. Er is bijvoorbeeld meestal wel iemand die de bevoegdheid heeft om geschillen op te lossen. Iemand die verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie en voor het bij de les houden van alle medewerkers. Dat zorgt ervoor dat teams kunnen presteren. Ook wanneer er onderling meningsverschillen zijn, ruzie ontstaat en zelfs wanneer medewerkers een hekel aan elkaar hebben.

Verwarring

Dat ligt anders wanneer er sprake is van samenwerking met externe partijen. Er zullen waarschijnlijk ook wel gemeenschappelijke belangen en doelen zijn, maar die beslaan meestal maar een deel van uw taken en verantwoordelijkheden. Er spelen meestal toch ook nog concurrerende doelstellingen. En verder is er maar zelden iemand beschikbaar voor het oplossen van geschillen. En als gedelegeerde vertegenwoordigt u uw organisatie. Dus wanneer het onplezierig wordt, omdat de ander zich onredelijk gedraagt, kan u niet gewoon weglopen.

Verantwoordelijkheid & Mandaat

De basis voor samenwerking met externe partijen ligt primair in een goede inschatting van het te behalen resultaat. Maar wanneer er eenmaal gekozen wordt voor samenwerking zijn er drie zaken die bijdragen aan succes:

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De toezegging die de medewerkers van de verschillende organisaties elkaar doen, dat ze gaan samenwerken en er zelf alles aan gaan doen om daar een succes van te maken.

Respecteren van bevoegdheden. De toezegging dat ze elkaars bevoegdheden op het onderwerp waarop met elkaar wordt samengewerkt nadrukkelijk respecteren.

Mandaat en vaardigheid. De deelnemers beschikken over de toestemming en vaardigheden om met elkaar te kunnen onderhandelen over kosten en baten.

Onder aan de streep is ook in samenwerken met externe partijen het vormen van een team meestal de beste oplossing. Zeker wanneer de samenwerking een permanent karakter heeft. Een team biedt negen van de tien keer garantie voor minder problemen en betere resultaten. Maar wanneer het vormen van een team geen optie is maakt u met een Quickscan door Esprit & Elan ook het verschil.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!