samenwerking of fusie

Samenwerking of Fusie

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken, Veranderen

De krant staat de laatste weken vol over fusies en overnames in het bedrijfsleven. Sommigen stellen dat dit typisch is voor het bedrijfsleven. Maar niets lijkt minder waar! Je kunt immers de krant ook niet openslaan of er staat wel een artikel in over organisaties in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij samenwerking- of fusiebesprekingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de bestuurders in de zorg aangeeft dat samenwerking of fusie noodzakelijk is om hun strategie te realiseren.

Strategie

Het meest genoemde motief voor het aangaan van een samenwerkingsverband is het verhogen van de kwaliteit. Het tweede meest genoemde motief is het complementaire karakter van de samenwerkingspartner. Het gaat bestuurders dus niet altijd primair om schaalgrootte of het machtsmotief. Er wordt verder veel belang gehecht aan samenwerken gericht op kennisontwikkeling en innoverend vermogen.

Samenwerking of fusie

De keuze tussen samenwerking of fusie valt voor een iets kleiner aantal van de geënquêteerde bestuurders op fuseren. Zij geloven namelijk niet dat het lukt om daadkrachtig te opereren in samenwerkingsverbanden. Een fusie biedt volgens hen een oplossing om adequate zorg te leveren en te innoveren. En om een serieuze gesprekspartner te zijn en aan de eisen van de overheid zorgverzekeraars te voldoen. Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle samenwerking zijn volgens bestuurders overeenstemming van de doelen en vertrouwen in de ander. Daarnaast blijken persoonlijke match, aanvullende competenties en ervaring met samenwerking belangrijk.

Vertrouwen

In de interviews over samenwerking of fusie die de onderzoekers hebben gehouden met bestuurders komen ook minder fraaie trekjes naar voren. Sommige bestuurders gebruiken ‘oorlogstaal’ als ze spreken over de strategie en de positionering van hun eigen organisatie.”Er sneuvelen te veel topmannen na het aangaan van allianties, zodat de alliantie zijn slagkracht verliest”, “Als hij denkt iets mijn achtertuin te kunnen proberen dan schop ik hem eruit”. Het lijkt er wel op dat het spel heet: eten of gegeten worden.

(Bron: Twijnstra & Gudde)