Samenwerking Team Verbeteren

Samenwerking team verbeteren..

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken, Veranderen

Samenwerking binnen een team verbeteren..

Vanmorgen vroeg een potentiële opdrachtgever om hier in een paar woorden te beschrijven hoe hij de samenwerking binnen een team zou moeten verbeteren. Zo’n uitdaging neem ik natuurlijk graag aan, want hoe doe je dat eigenlijk? Hoe kan je de samenwerking binnen een team verbeteren? Om maar direct de knuppel in het hoenderhok te gooien: Het verbeteren van samenwerking binnen een team draait primair om ‘aandacht’.

Stap 1. Dynamiek begrijpen.

Om samenwerking binnen een team te verbeteren is het noodzakelijk om de dynamiek binnen het team te begrijpen: Wat zijn de persoonlijke drijfveren van iedere individuele medewerker en hoe verhouden de medewerkers zich daarmee tot elkaar. Wie loopt voorop om de doelstellingen te realiseren en wie trapt er op de rem. En vooral ook ‘waarom’? Want wanneer u ieders ‘waarom’ op tafel heeft, kan u ieder teamlid ‘op maat’ coachen.

Stap 2. Gezamenlijk belang.

Een gezamenlijk belang en urgentie vormen de volgende stap naar het verbeteren van samenwerking binnen een team. Concreet betekent dit, dat het voor ieder teamlid duidelijk moet zijn wanneer het team een specifiek doel moet gaan bereiken en welke specifieke taak en verantwoordelijkheid een ieder daarin heeft.

Stap 3. Successen vieren.

De derde stap is het aandachtig volgen en evalueren van het proces en het vieren van successen. Voor het verbeteren van samenwerking binnen een team is het noodzakelijk om oude gedragspatronen te doorbreken en dat kost veel energie. Gezamenlijk successen vieren zorgt voor een focus op wat gelukt is en daarmee voor de energie die nodig is voor een volgende doorbraak.

Stap 4. Continuïteit.

Continuïteit is het herhalen van stap een, twee en drie. Het verbeteren van de samenwerking binnen een team betekent het duurzaam vergroten van ieders comfortcirkel. En daarvoor is geduld en een lange adem nodig.

Wanneer u een vinger achter de dynamiek in uw team wilt krijgen, bel dan 076 88 95 605.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!