samenwerking teamcultuur

Samenwerking & Teamcultuur

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Samenwerking en Teamcultuur

De cultuur binnen een team of organisatie is ontegenzeggelijk een van de belangrijkste pijlers voor succes. Maar verandering van gedrag en samenwerken door het benutten en beïnvloeden van cultuur is nog steeds met vraagtekens omgeven. De sociale wetenschappen worstelen dan ook al decennialang met het definiëren van organisatie- en teamcultuur. En consensus over hoe cultuur te gebruiken en te beïnvloeden binnen de context van teams en organisaties is nog lang niet in zicht. Desondanks worden teams en medewerkers al tientallen jaren aan het werk gezet met programma’s waarin hun gedrag gekoppeld wordt aan thema’s die de organisatie- of teamcultuur voorstellen.

Cultuur & Dwang

Stel dat het haalbaar is om een teamcultuur te definiëren die past bij de wensen van alle stakeholders. Hoe zorg je er dan vervolgens voor dat die cultuur gaat doorklinken in het gedrag van medewerkers en in het samenwerken binnen teams? Actief sturen op cultuur leidt vaak tot vervreemding en cynisme onder medewerkers. Cultuur gaat tenslotte over diepe overtuigingen. De boodschap dat een bestaande teamcultuur niet de gewenste cultuur is, leidt al snel tot weerstand. En weerstand heeft per definitie een negatieve invloed op gedrag en samenwerken.

Belangrijk maken

Duurzaam veranderen van gedrag draait in wezen altijd om hetzelfde: ‘Belangrijk maken‘. Dat geldt dus ook voor samenwerking en teamcultuur. Om een nieuwe cultuur belangrijk te maken voor medewerkers is het cruciaal om de cultuur te verbinden met wat voor die medewerkers al belangrijk is. Het succesvol implementeren van een nieuwe cultuur begint dus met aandacht voor de bestaande teamcultuur en drijfveren van de betrokken medewerkers.

Esprit & Elan heeft al bijna 10 jaar ervaring met het in kaart brengen van drijfveren en cultuur. En met soepel samenwerken.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!