samenwerking van leerlingen

Kracht van Samenwerking

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Een leuk voorbeeld van de kracht van samenwerking. Uit een recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat leerlingen uit 4-havo niet minder scoren op een wiskundeopdracht wanneer ze geen hints krijgen van de leraar. Wanneer de docent uitsluitend de interactie en het samenwerken stimuleert doen de leerlingen het op de eindtoets even goed.

Onderzoek

In het onderzoek voerden leerlingen uit 4-havo bij het vak wiskunde-A in tweetallen onderzoeksopdrachten uit met de computer. Deze opdrachten hadden als doel om leerlingen meer inzicht te geven in een onderwerp uit de kansberekening. Dit gebeurde door een computersimulatie, gebaseerd op een kansspel. Op deze manier kregen de leerlingen de gelegenheid hun eigen wiskundige ideeën rondom dit onderwerp te ontwikkelen. Door de samenwerking met medeleerlingen konden ze hun ideeën aanscherpen.

Samenwerking van leerlingen

Terwijl de leerlingen zich bezig hielden met kansberekening, werden twee manieren onderzocht waarop de docent kon helpen bij het uitvoeren van de opdracht. Hiertoe werden de leerlingen in twee groepen verdeeld. In de ene groep gaf de docent uitsluitend wiskunde hints, als de leerlingen hulp vroegen. In de andere groep lag de nadruk op samenwerking van leerlingen. Daar hield de docent zich afzijdig van de wiskundige inhoud, maar stimuleerde de interactie en de samenwerking van leerlingen. Na het uitvoeren van de opdrachten werden de leerlingen getoetst.

Geen verschil

Opvallend genoeg scoorden beide groepen gelijk. In beide groepen hadden de leerlingen er moeite mee dat ze minder uitleg van de docent kregen dan ze gewend waren. Maar de groep die wel enige wiskundige uitleg van de leraar kreeg, deed het niet beter dan de groep waarin de wiskundedocent zich afzijdig hield van de inhoud en uitsluitend lette op het beter samenwerken van leerlingen.

Dus ook wanneer je probeert een wiskundig probleem op te lossen, levert de kracht van samenwerking met medeleerlingen je evenveel op als de hints van je wiskundeleraar.Vond je dit interessant? Deel het met anderen!