samenwerking verbeteren begint bij jezelf

Samenwerking verbeteren begint bij jezelf..

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Samenwerking & Communicatie

Er is tegenwoordig bijna geen bedrijf meer te vinden waar ‘goede samenwerking en communicatie’ niet hoog in het vaandel staat. Maar het waarmaken van ‘goede samenwerking’ is iets heel anders. Daarbij komt veel meer kijken. Wanneer verwikkelingen maken dat onderlinge betrekkingen bekoelen functioneren medewerkers vaak steeds onhandiger. Zeker wanneer ze niet in staat zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Daarmee ontstaan ongewenste blokkades. En zodra horizontale of verticale relaties binnen een organisatie geblokkeerd raken ontstaat er schade. Waarschijnlijk wordt daarom in dergelijke situaties al snel verwacht dat de organisatie wel zorgt voor herstel van de samenwerking.

Samenwerking verbeteren begint bij jezelf

Maar voor iedereen geldt dat samenwerking verbeteren begint bij jezelf. Het voorkomen en oplossen van verwikkelingen hangt direct samen met drie stappen die voor iedereen haalbaar zijn. Mits we er natuurlijk voldoende aandacht aan willen schenken.

Maak het persoonlijk en wees jezelf. Handel vanuit uzelf. Vergeet voor even uw functie, uw uniform, uw taak en de inhoud. Er is altijd sprake van een ‘betrekkingsaspect’ en een ‘inhoudsaspect’. En de betrekking gaat altijd voor de inhoud. Altijd. Dus maak uzelf zichtbaar. Dat helpt de ander om zich ook zichtbaar te maken. U spreekt dan met de ander over datgene waar het werkelijk over gaat. U kan samen met de ander bepalen en benadrukken wat er wel en niet toe doet.

Neem een standpunt in. Een standpunt innemen is niet hetzelfde als een mening verkondigen. Een standpunt innemen is gaan staan voor wat er voor u toe doet. Gaan staan voor wat voor u belangrijk en van waarde is. Waarden zijn duurzaam en vormen op die manier een zekerheid. Daarom kan ermee gerekend worden en dat biedt de ander houvast en veiligheid.

Wees congruent. Congruentie is een van de belangrijkste sleutels voor het bereiken van vertrouwen. Zeker in conflicten. In wezen is congruentie niets meer dan eenduidigheid tussen wat u denkt en wat u doet. Het komt erop neer dat u letterlijk op uw eigen benen gaat staan. Dat u uitsluitend gebruik maakt van uw eigen oordeel, van uw eigen inzichten en van uw eigen vaardigheden. Omdat dat het meest bijdraagt aan vertrouwen. En omdat dat het langst beklijft.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!