samenwerking verbeteren

Verandering

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Veranderen

Goede voornemens

In de aanloop naar een nieuw jaar denken veel mensen aan veranderen. Een nieuw begin met een frisse start. Meer balans of meer focus? Of misschien wel leuker en met meer plezier? We wensen het onszelf en anderen en steken daarna vuurwerk af. Vanuit het oeroude bijgeloof dat we daarmee succes afdwingen. Door met herrie de kwade geesten te verjagen.

Verandering lijkt aan het einde van het jaar belangrijker te worden. In de weken van de goede voornemens. Maar goede voornemens brengen nog geen verandering. Volgens Milton Erickson, een vooraanstaand psychiater uit de vorige eeuw, zijn mensen vergroeid met hun gedrag. Oud gedrag loslaten is daarom niet eenvoudig. Zelfs niet wanneer dat oude gedrag onhandig of schadelijk is.

Veranderingen zitten dan ook meestal aan de buitenkant. In iets waarmee we de suggestie wekken dat we zijn veranderd. Organisaties bestaan uit mensen en dus is het in organisaties niet anders. Ook in organisaties is veranderen niet eenvoudig. En veranderingen zijn ook daar vaak schijn. Daar wordt in veel verandertrajecten zelfs stiekem mee gerekend. ‘Röring zonder al te diep te roeren’.

Samenwerking verbeteren

Binnen de context van ‘samenwerking verbeteren’ leidt zoiets bijvoorbeeld tot werken aan ‘inzicht’. Inzicht in jezelf en inzicht in je collega’s als startpunt voor verandering. Dergelijke sessies kunnen misschien onderhoudend zijn en ze dragen niets bij aan verandering. Sturen op ‘inzicht’ laat alle ruimte voor vrijblijvendheid en is dus als het paard achter de wagen spannen. Veranderen gaat om belang, urgentie en in beweging komen. Dus, dat paard moet echt voor de wagen.

Daarbij vergroeien mensen niet alleen met hun eigen gedrag. We raken ook vergroeid met elkaars gedrag. Mensen passen hun gedrag snel en onbewust aan, aan wat gangbaar is in hun omgeving. Om zelf te kunnen veranderen hebben ze dus ook bevestiging nodig vanuit hun omgeving. Dat zit diep in de menselijke aard en maakt veranderen nog uitdagender.

Samenwerking verbeteren en belang

Om te kunnen veranderen moet dus iedere betrokkene de verandering belangrijk vinden. Dat maakt ‘samen belangrijk maken en belangrijk blijven vinden’ tot de essentie van veranderen. En die essentie kan alleen bestaan wanneer een verandering voor iedere betrokkene de moeite waard is.

Als we vanuit dat perspectief kijken naar samenwerking verbeteren, draait alles om wat beter samenwerken de moeite waard maakt. In dat verband zou het in kaart brengen van ieders belang bij beter samenwerken een prima voornemen voor 2019 kunnen zijn.

En succes verzekerd. Dus het afsteken van vuurwerk is in dit geval overbodig.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!