Samenwerking

samenwerking

Samenwerking

Waarom zou u iets willen lezen over betrokkenheid en werkgeluk als u een oplossing zoekt voor onrust en conflicten? Het antwoord op die vraag zal u misschien niet echt verbazen. ‘Als we in samenwerking iets willen veranderen, is het goed om te beginnen bij wat in samenwerking voor medewerkers zelf belangrijk is’.

Betrokkenheid

Betrokkenheid van medewerkers levert niet alleen organisaties veel op. Het is ook voor medewerkers zelf van vitaal belang. Betrokken medewerkers zijn bijvoorbeeld gezonder, enthousiaster, energieker, meer tevreden en hebben meer plezier. Jammer genoeg is betrokkenheid niet vanzelfsprekend of in beton gegoten. Het kan ontbreken of na verloop van tijd afnemen. Bijvoorbeeld als gevolg van persoonlijke omstandigheden. Of van veranderingen in de samenwerking of binnen de organisatie.

Het ontbreken of verdwijnen van betrokkenheid merkt u bijvoorbeeld aan een gebrekkige interesse voor gezamenlijk belangen of aan een ontoereikende bereidheid tot het nemen van verantwoordelijkheid. Of in een gemis aan openheid en plezier of onvoldoende bereidheid tot zelfreflectie. Maar wanneer u weet waar u op moet letten, dan ziet u dergelijk verval tijdig aankomen. Dat geeft u de kans om bijtijds op de juiste ‘knop’ te drukken. Dat betekent, in de visie van Esprit & Elan, op tijd aansluiten bij wat voor de betreffende medewerker het allerbelangrijkst is. Dus bij zijn of haar drijfveren.

Werkgeluk

Voor de meeste medewerkers is het nog niet eenvoudig om plezierige samenwerking te combineren met het optimaal ontplooien van hun specifieke kwaliteiten, kennis en vaardigheden. Of het nu gaat om het Samenwerkinggeven van feedback, om flexibiliteit en proactiviteit of om het positief en soepel schakelen in veranderingen. De meeste medewerkers voegen zich naar de normen, de opvattingen en het gedrag van hun collega’s. Medewerkers die dat niet kunnen of verlangen naar meer vertrekken meestal weer.

Het benutten en ontwikkelen van de dynamiek binnen teams is de beste manier om waardevolle medewerkers te binden. Door ruimte te maken voor diversiteit. Ruimte voor ieders inbreng en ruimte voor ieders competenties. Om zo’n dynamiek te kunnen realiseren is het allereerst noodzakelijk om te zorgen voor vertrouwen. En de snelste manier voor het bereiken van vertrouwen is aansluiten bij ieders drijfveren.

Teamanalyse

Het in kaart brengen van persoonlijke drijfveren en de onderlinge dynamiek is daarom de best mogelijke investering in samenwerking, betrokkenheid én werkgeluk. De teamanalyse van Esprit & Elan geeft u grip op ieders betrokkenheid, op het ontwikkelen van vertrouwen en op het benutten van diversiteit. Het uitgangspunt is simpel: Medewerkers zijn meer betrokken naarmate ze meer vertrouwen voelen in hun team en hun organisatie. En dat vertrouwen ontstaat wanneer ze aandacht en ruimte ervaren voor hun persoonlijke belangen en behoeften.

Klik hier als u verder wilt praten over samenwerking, betrokkenheid en werkgeluk. Maar u kunt ook de gratis PowerScan aanvragen om vrijblijvend kennis te maken met de oplossingen van Esprit & Elan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl