Teamanalyse

teamanalyse

Een teamanalyse door Esprit & Elan laat u precies zien hoe u de samenwerking binnen een team kan verbeteren. En dat draait niet om het primaire proces. Waar mensen samenwerken speelt er naast dat primaire proces nog iets anders. Zodra mensen gaan samenwerken, ontstaat er een spanningsveld tussen wat op individueel niveau belangrijk is en wat op collectief niveau belangrijk wordt gemaakt. Een teamanalyse door Esprit & Elan maakt dat spanningsveld zichtbaar en maakt het mogelijk om dat spanningsveld te benutten. En dat is de sleutel voor duurzame teamontwikkeling.

Samenwerking Team

Wanneer mensen samenwerken in een team, komen individuele vaardigheden en kwaliteiten maar zelden volledig tot hun recht. Dat komt omdat de meeste mensen hun opvattingen en gedrag automatisch aanpassen aan hun omgeving. Daarom gaat benutten van diversiteit vooral om ruimte maken binnen de bestaande dynamiek om ‘anders te mogen zijn’. De teamanalyse van Esprit & Elan laat u precies zien wat op individueel- en collectief niveau belangrijk is en wat dit betekent voor de dynamiek. Waar dat al een meerwaarde vormt voor de samenwerking en waar nog ruimte zit voor verbetering. Kortom, alles wat u nodig heeft om de dynamiek binnen een team te doorgronden en optimaal te benutten.

Teamanalyse

Daarmee is een teamanalyse door Esprit & Elan een ideaal startpunt voor verandering of ontwikkeling. Of het u nu gaat om bijvoorbeeld zelforganisatie of scrum, om transitie, om het ontwikkelen van optimale synergie of om het herstel van vertrouwen en enthousiasme na een reorganisatie. De informatie uit de teamanalyse maakt duidelijk hoe u veranderingen soepel kan realiseren. Ofwel, hoe u gebruik kan maken van de bestaande dynamiek en van wat al belangrijk is.

Wat levert het u op?

Stelt u het zich eens voor: ‘Medewerkers die elkaar aanmoedigen en ruimte geven om alle aanwezige kwaliteiten maximaal te benutten. En precies weten wat u moet doen om de bevlogenheid van een team of een individuele medewerker aan te wakkeren’. Veel leuker kan samenwerken toch eigenlijk niet worden?

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl