Teambuilding

teambuilding verbeteren teamsamenwerking

Teamsamenwerking

Als u op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van teamsamenwerking dan biedt teambuilding van Esprit & Elan per definitie uitkomst. Omdat beter samenwerken binnen teams alleen van de grond kan komen wanneer het belangrijk genoeg wordt voor iedere betrokken medewerker. En dat is precies wat Esprit & Elan voor u doet. Teamsamenwerking belangrijk maken voor uw medewerkers.

Teambuilding is tegenwoordig misschien wel een containerbegrip met verwarrende connotaties. En het dekt precies de lading wanneer het een proces beschrijft waarin medewerkers het realiseren van gezamenlijk doelen het aller belangrijkst gaan vinden en daarnaar gaan handelen. Waarin al het andere naar de achtergrond verdwijnt en alleen het teamresultaat nog telt. De belangrijkste sleutel voor dit proces is vertrouwen. Zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de organisatie.

Teamanalyse

De eerste stap in teambuilding bij Esprit & Elan is daarom het creëren van vertrouwen. Want pas als er voldoende vertrouwen is ontstaan kunnen medewerkers zich met elkaar richten op gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Vertrouwen bereiken we door gebruik te maken van wat al belangrijk is binnen het team. Dat zijn vooral de drijfveren van medewerkers en de bestaande dynamiek binnen het team.

Een teamanalyse van Esprit & Elan maakt in één oogopslag zichtbaar hoe de bestaande drijfveren en dynamiek een basis bieden voor het bereiken van vertrouwen. De analyse maakt daarnaast ook duidelijk wat op individueel- en collectief niveau nog meer belangrijk is én wat dit betekent voor de onderlinge vertrouwen. Hoe dit al een meerwaarde vormt, waar ruimte is voor verbetering én hoe u die bereikt.

Wat bereikt u met teambuilding van Esprit & Elan?

Stelt u het zich eens voor: ‘Medewerkers die binnen een team ruimte voor elkaar maken en elkaar aanmoedigen, om zo ieders kwaliteiten optimaal te benutten. Omdat ze het maximale uit hun teamsamenwerking willen halen om zo gezamenlijke doelen te kunnen realiseren’. Veel leuker kan beter teamsamenwerking toch niet worden?

Klik hier als u verder wilt praten over teamsamenwerking en teambuilding. Maar u kunt ook de gratis Quickscan aanvragen om vrijblijvend kennis te maken met het aanbod van Esprit & Elan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl