Teambuilding

teambuilding

Teambuilding

Als u de samenwerking binnen een team wilt verbeteren dan biedt teambuilding van Esprit & Elan altijd uitkomst. Omdat betere samenwerking alleen van de grond kan komen wanneer het belangrijk genoeg is voor iedere betrokken medewerker. En dat is precies hoe Esprit & Elan voor u het verschil maakt. Esprit & Elan maakt betere samenwerking belangrijk voor uw medewerkers.

Teambuilding is een containerbegrip met verwarrende connotaties. En het teambuildingwoord teambuilding dekt de lading wanneer het een proces beschrijft waarin medewerkers het realiseren van gezamenlijk doelen belangrijk gaan vinden en daar ook naar gaan handelen. Een proces waarin al het andere naar de achtergrond verdwijnt en alleen het teamresultaat nog telt. Vertrouwen is de sleutel in dit proces. Zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de organisatie.

Teamanalyse

Creëren van vertrouwen is daarom bij Esprit & Elan de eerste stap in teambuilding en beter samenwerken in een team. Want pas als er voldoende vertrouwen is ontstaan kunnen medewerkers zich met elkaar richten op gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Vertrouwen bereiken we door gebruik te maken van wat al belangrijk is binnen het team. Dat zijn vooral de drijfveren van medewerkers en de bestaande dynamiek binnen het team.

Een teamanalyse van Esprit & Elan maakt in één oogopslag zichtbaar hoe drijfveren en dynamiek een basis bieden voor het bereiken van vertrouwen. Deze analyse maakt daarnaast ook duidelijk wat op individueel- en collectief niveau nog meer belangrijk is én wat dit betekent voor de onderlinge samenwerking. Verder wordt zichtbaar hoe dit al een meerwaarde vormt, waar ruimte is voor betere samenwerking én hoe u die verbetering bereikt.

Betere samenwerking

Stelt u het zich eens voor: ‘Medewerkers die het maximale uit hun samenwerking willen halen om zo gezamenlijke doelen te kunnen realiseren’. ‘Medewerkers die binnen een team ruimte voor elkaar maken en elkaar aanmoedigen, om zo ieders kwaliteiten optimaal te benutten’. Veel leuker kan teamsamenwerking toch niet worden?

Klik hier als u meer wilt lezen over betere samenwerking in teams en teambuilding. Maar u kunt ook de gratis PowerScan aanvragen om vrijblijvend kennis te maken met het aanbod van Esprit & Elan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

teambuilding beter samenwerken in een team

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl