teamcoaching conflicten en randschade

Conflicten en Randschade

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Conflicten

In teams waarin samenwerking te wensen over laat speelt vaak een conflict. In algemene zin kunnen we wel stellen dat conflicten een verlammende werking hebben op samenwerking binnen teams. Dat heeft verschillende redenen. De meest voor de hand liggende reden is dat een conflict blokkades veroorzaakt. Wanneer medewerkers niet met elkaar uit de voeten kunnen verlopen ook de processen waarbij zij betrokken zijn stroef. Een misschien wat minder voor de hand liggende reden is dat het effect van een conflict zich nooit beperkt tot de direct betrokkenen. Wanneer er binnen een team een conflict speelt heeft dat een negatieve invloed op gemiddeld 60 tot 70 % van de medewerkers binnen dat team. Daarom is het beter om binnen deze context te spreken over conflicten en randschade.

Conflicten en randschade

Wanneer een conflict een negatieve invloed heeft op het merendeel van de medewerkers binnen een team wil dat nog niet zeggen dat die dan met elkaar zullen aandringen op een oplossing. In mijn praktijk kom ik regelmatig situaties tegen waarin jarenlang om conflicten en randschade heen is gekeken. In dergelijke teams is de basis voor effectieve samenwerking al lang vervallen. Omdat er als gevolg van het conflict binnen het team iets is verdwenen of is ondergesneeuwd. Iets wat cruciaal is voor effectieve samenwerking

Vertrouwen

Samenwerking drijft primair op gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Op de daaruit voortvloeiende win/win en wederkerigheid groeit stapje voor stapje het onderlinge vertrouwen. Maar zoals het gezegde luidt: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Onderling vertrouwen brokkelt snel af wanneer er sprake is van een conflict. Omdat conflicten draaien om persoonlijke belangen, persoonlijk doelen of persoonlijke behoeften. Wanneer het onderlinge vertrouwen verdwijnt zal 60 tot 70% van het team de focus terugbrengen naar persoonlijke belangen, doelen en behoeften. En zo kan een conflict dan ook nog eenvoudig verworden tot een slepend conflict. Met alle gevolgen van dien.

Al met al een goede reden om bijtijds werk te maken van conflicten en randschade. Of, wanneer u het oplossen liever aan het team zelf overlaat, om gebruik te maken van het teamcoachingsaanbod van Esprit & Elan.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!