Teamcoaching & Analyses

Teamcoaching & Analyses

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Enorm aanbod

Het verbeteren van samenwerking en teamprestaties is hot. Wanneer u ermee aan de slag wilt hoeft u dan ook niet lang te zoeken naar hulpmiddelen. Het aanbod is enorm en dat maakt het het er voor u nog niet perse eenvoudiger op. Want waar kunt u nou het best voor kiezen? Met welk product kan u zo snel mogelijk uw doel bereiken?

De meeste aanbieders richten zich op het creëren van inzicht. Inzicht in het eigen gedrag en in het gedrag van anderen. Daaruit wordt dan duidelijk wat je zelf anders mag gaan doen om die nieuwe inzichten in de praktijk te brengen. Daarna is het aan de deelnemers zelf om ook werkelijk aan de slag te gaan met het veranderen van hun eigen gedrag. Maar veranderen van gedrag vraagt veel aandacht en energie. Dus daar komt echt meer bij kijken dan nieuwe inzichten alleen. Om te beginnen is er bijvoorbeeld urgentie voor nodig.

Teamcoaching en analyses

Overigens bepalen de meeste mensen hun gedrag op basis van wat gangbaar is in hun omgeving. Dat gaat natuurlijk ook op voor medewerkers. Dus, om verandering te bereiken is er naast urgentie op individueel niveau óók urgentie nodig op teamniveau. In het licht van teamcoaching en analyses betekent dit dat nieuwe inzichten eenvoudig verloren kunnen gaan. Tenzij het creëren van urgentie nadrukkelijk deel uitmaakt van het aanbod. Al met al maakt dit alles wel duidelijker dat het bereiken van werkelijke verandering uitdagend kan zijn. Het typeren van medewerkers alleen vormt in ieder geval onvoldoende aanleiding voor gedragsverandering. Urgentie is de sleutel. Ook om inzichten te laten renderen uit bijvoorbeeld Belbin, Insights, DISC, Enneagram en al die andere programma’s.

Urgentie en Vertrouwen

Medewerkers zijn op individueel niveau meestal wel bereid om hun gedrag te veranderen. En zoals het mensen betaamt moet zo’n verandering dan dus wel belangrijk en onontkoombaar zijn.

Tegen de achtergrond van teamcoaching en analyses is voor gedragsverandering binnen een team echter ook nog iets anders nodig. Om verandering binnen een team urgent te kunnen maken, is het cruciaal om op voorhand inzicht te hebben in de onderlinge dynamiek. Om dat inzicht vervolgens stapsgewijs te kunnen benutten voor het versterken van vertrouwen. Horizontaal en verticaal. Omdat vertrouwen op teamniveau cruciaal is voor het realiseren van urgentie.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!