teams coachen verwarring en aannames

Verwarring & Aannames

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Verwarring en Aannames

Vaak wordt aangenomen dat de oorzaak van problemen in samenwerking schuilen in persoonlijke verhoudingen. De intolerantie die medewerkers ten opzichte van elkaar kunnen ontwikkelen is echt, maar het is eerder een gevolg dan de oorzaak. De oorzaak zit meestal in verwarring en aannames met betrekking tot de essentie van de samenwerking: De doelen, de rollen of taken en de procedures.

Conflicten

Medewerkers kunnen bijvoorbeeld heel verschillende ideeën hebben over welke doelen prioriteit verdienen. Wanneer zij dergelijke verschillen niet bespreken in het licht van het grote plaatje ontstaat er verwarring en ruimte voor aannames. Dergelijke aannames ondermijnen het onderlinge vertrouwen en monden uiteindelijk uit in bijvoorbeeld de conclusie dat karakters botsen. Op deze wijze kunnen relatief onbelangrijke verschillen in opinie culmineren tot een situatie waarin medewerkers liever niet meer met elkaar werken. Waarmee zomaar de indruk kan ontstaan dat het probleem draait om een onderling conflict. Teams coachen draait om het voorkomen of oplossen van dit soort verwarring.

Team coachen

Goede samenwerking is altijd gebaseerd op heldere gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften. Er mag dus een logische opbouw zijn in de manier waarop we ons richten op wat we samen gaan doen. Voordat je je richt op de vraag: “Wie gaat wat doen?” moet eerst consensus worden bereikt over de vragen “Wat willen we bereiken?” en “Waarom willen we dat bereiken?”. Pas daarna wordt het relevant om met elkaar antwoorden te vinden op de vragen met betrekking tot ‘hoe’ en ‘wie’. En wanneer er op het niveau van ‘hoe’ en ‘wie’ toch weer verwarring mocht ontstaan, dan ligt de oplossing steeds in de vraag: ‘Wat wilden we ook alweer bereiken en waarom?’.

Eigenlijk ontstaat er altijd al meer vertrouwen wanneer een team heeft afgerekend met de aannames rondom de doelen, rollen en procedures. Tenslotte hoef je ook geen dikke vrienden te zijn om goed te kunnen samenwerken.

Maar je moet wel precies weten wat je met elkaar wilt bereiken. En vooral ook waarom.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!