teamcoaching volgens tuckman

Tuckman

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Tuckman

Bruce Wayne Tuckman publiceerde in 1965 “Developmental Sequence in Small Groups“. In dit artikel beschreef hij de verschillende ontwikkelingsfases die teams doorlopen om een optimale groepsdynamiek te vormen. Volgens de theorie van Tuckman kan een team bijvoorbeeld nooit goed presteren zolang ze geen gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt en geen gedragsnormen hebben vastgesteld. In teamcoaching volgens Tuckman wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende fasen in teamontwikkeling. Maar deze fasen worden niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Sterker nog, veel teams blijven in fase twee hangen en ontwikkelen van daaruit gedragsregels en afspraken die contraproductief zijn.

Teamcoaching volgens Tuckman

In een interview dat ik onlangs las beschreef Robin van Galen hoe teamcoaching volgens Tuckman voor hem het verschil maakte in de jacht op Olympisch goud. Als coach van het Nederlands dameswaterpoloteam werkte hij met zijn team heel erg hard om succesvol te zijn tijdens de aankomende Spelen van 2008. Maar ondanks al dat harde werken presteerde het team slecht. De oorzaak voor die slechte prestaties was terug te voeren op onderlinge irritaties en een gebrek aan acceptatie. Zijn team zat volgens de theorie van Tuckman in de tweede fase.

Tuckman noemt dat ‘storming’. In deze fase proberen de teamleden hun positie in de groep te bemachtigen en dat leidt onvermijdelijk tot conflicten. Om uit deze ‘storming’-fase te komen liet van Galen het waterpolo wekenlang voor wat het was. Dat was in het voorjaar van 2007. Wekenlang werd er niet getraind. Alleen maar gepraat. Aan de hand van anoniem ingevulde vragenlijsten kreeg hij alle benodigde informatie boven water waarmee de grondslag werd gelegd voor samenwerking. Gemeenschappelijke doelen, normen, methodes en regels. In termen van Tuckman heet deze fase ‘norming’.

‘Norming’

De rest is geschiedenis. Tuckman’s vierde fase ‘performing’ begon voor de waterpolodames in juni 2007. De groep had zich in twee maanden ontwikkeld tot verantwoordelijk en zelfregulerend. Een volwassen team dat zicht plaatste voor de Spelen en die uiteindelijk ook won. Kortom een inspirerend en aansprekend succesverhaal.

Dit verhaal over teamcoaching volgens Tuckman gaat overigens voor ieder team op. Ook wanneer het niet mogelijk is om het werk wekenlang neer te leggen om al pratende tot ‘norming’ te komen. Een teamanalyse van Esprit & Elan kost uw medewerkers 20 minuutjes van hun tijd. En daarmee weet u ook direct hoe u de prestaties van uw team in no-time optimaliseert.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!