Teamcoaching

teamcoaching

Teamcoaching

Wanneer we in het licht van Teamcoaching naar medewerkers kijken, zien we dat medewerkers vooral gewone mensen zijn. En mensen luisteren in de regel alleen naar iemand die ze vertrouwen. Dus of het nu gaat om veranderen of om het bereiken van draagvlak? Of bijvoorbeeld om het creëren van meer betrokkenheid of het nemen van verantwoordelijkheid? Medewerkers laten zich pas ‘meenemen’, wanneer ze voldoende vertrouwen voelen. Maar het bereiken van vertrouwen vraagt aandacht en kost tijd.  En tijd is iets waar het ons vaak aan ontbreekt.

Beter samenwerken in teams

In teamcoaching door Esprit & Elan ligt de nadruk op het ontwikkelen en benutten van vertrouwen. Dat vertrouwen bereiken we door ons te  voegen naar wat belangrijk is voor de teamcoachingander. Drijfveren zijn daarvoor de meest geschikte sleutels. Teamcoaching door Esprit & Elan draait dan ook om het begrijpen en benutten van drijfveren. Voor het realiseren van vertrouwen en het maken van ruimte voor nieuwe opvattingen en voor nieuw gedrag. Esprit & Elan brengt de drijfveren die cruciaal zijn voor plezierige en effectieve aansturing in kaart, benut deze en draagt deze over. Zo leggen we de basis voor duurzame verbetering van teamprestaties.

Individuele coaching

Beter samenwerken in teams is onder aan de streep vooral het product van individuele prestaties. Teams zijn daarom zo sterk als hun zwakste schakels. Soms loopt beter samenwerken in teams vast op oude patronen. Individuele coaching is dan een goed alternatief voor teamcoaching. Individuele coaching helpt medewerkers bij het vormen van nieuwe opvattingen en nieuw gedrag. De vorm en inhoud van een individueel traject zijn maatwerk en worden in overleg bepaald.

Een coach van Esprit & Elan is binnen deze context een gesprekspartner die alle uitdagingen belicht. Iemand die samen met uw medewerker kijkt naar wat er speelt en wat dat in samenwerking betekent. Die de gewenste stippen op de horizon plaats en met uw medewerker op pad gaat om die stippen te bereiken. Door samen in de spiegel te kijken en samen stappen te zetten. De stappen waarmee uw medewerker zichzelf versterkt en zijn of haar prestaties verbetert. Om zo boven zichzelf uit te groeien en zo uitval te voorkomen.

Teamanalyse

Stelt u het zich eens voor: Weten dat het met de ontwikkeling van uw team wel goed komt. Terwijl u zich intussen richt op andere prioriteiten. Zelf de draad weer oppakken zodra u dat uitkomt. Het stuur weer overnemen met nieuwe inzichten in uw achterhoofd en nieuwe vaardigheden in uw vingers. Precies weten wat er moet gebeuren om met iedereen soepel te blijven schakelen. Een team waarin u voortaan gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften binnen iedere context centraal kan stellen. Een plezierige onderlinge dynamiek die uw team voortaan zelf bewaakt. Omdat die dynamiek aan iedereen ruimte biedt om zijn of haar specifieke talenten te ontplooien en benutten‘.

Klik hier als u verder wilt praten over teamcoaching en beter samenwerken in teams. Maar u kunt ook de gratis PowerScan aanvragen om vrijblijvend kennis te maken met het aanbod van Esprit & Elan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

teambuilding

Bel: 076 88 95 605

teamcoaching beter samenwerken in teams

Mail: info@esprit-elan.nl