Teamcoaching

teamcoaching beter samenwerken in teams

Teamcoaching

Wanneer we in het licht van Teamcoaching naar medewerkers kijken, zien we dat medewerkers vooral gewone mensen zijn. En mensen luisteren in de regel alleen naar iemand die ze vertrouwen. Dus of het nu gaat om het doorbreken van hardnekkige patronen of het bereiken van draagvlak? Of bijvoorbeeld om het creëren van meer betrokkenheid of het nemen van verantwoordelijkheid? Medewerkers laten zich pas ‘meenemen’, wanneer ze voldoende vertrouwen voelen. Maar het bereiken van vertrouwen vraagt aandacht en kost tijd. Tijd die vaak ontbreekt.

Beter samenwerken in teams

In teamcoaching door Esprit & Elan ligt de nadruk op het ontwikkelen en benutten van vertrouwen. Dat vertrouwen bereiken we door ons te  voegen naar wat belangrijk is voor de beter samenwerken teamcoachingander. Drijfveren zijn daarvoor de meest effectieve sleutels. Teamcoaching door Esprit & Elan draait daarom om het begrijpen en benutten van drijfveren. Om  vertrouwen te realiseren en ruimte te maken voor nieuwe opvattingen en nieuw gedrag. De teamcoach brengt de drijfveren in kaart die cruciaal zijn voor plezierige en effectieve aansturing, benut deze en draagt deze over. Zo legt hij de basis voor de duurzame verbetering van teamprestaties.

Individuele coaching

Beter samenwerken in teams is het product van individuele prestaties. Teams zijn daarom zo sterk als hun zwakste schakels. Soms loopt beter samenwerken in teams vast op oude patronen. Individueel coaching kan dan een goed alternatief zijn voor teamcoaching. De vorm en inhoud van een individueel traject zijn maatwerk en worden in overleg bepaald. Maar individuele coaching helpt medewerkers altijd om ‘iets anders te gaan doen’.

Een coach van Esprit & Elan is binnen deze context een gesprekspartner die zijn licht laat schijnen over de uitdaging. Iemand die samen met uw medewerker kijkt naar wat er speelt en wat dat voor de samenwerking betekent. Die de gewenste stip op de horizon plaats en met uw medewerker op pad gaat om die stip vanuit de huidige situatie te bereiken. Door samen in de spiegel te kijken en samen kansen te onderzoeken. Door samen de stappen te zetten waarmee uw medewerker zichzelf versterkt en zijn of haar prestaties verbetert. Zodat uw medewerker boven zichzelf uit kan groeien en uitval wordt voorkomen.

Teamanalyse

Stelt u het zich eens voor: Weten dat het met de teamcoaching goed komt. Terwijl u zich intussen kan richten op uw andere prioriteiten. Zelf de draad oppakken zodra u dat uitkomt. Het stuur weer overnemen met nieuwe inzichten in uw achterhoofd. Precies weten wat er moet gebeuren om met iedereen soepel te blijven schakelen. Een team waarin u voortaan gemeenschappelijke belangen, doelen en behoeften binnen iedere context centraal kan stellen. Een plezierige onderlinge dynamiek die uw team voortaan zelf bewaakt. Omdat die dynamiek aan iedereen ruimte biedt om zijn of haar specifieke talenten te ontplooien en benutten‘.

Klik hier als u verder wilt praten over teamcoaching en beter samenwerken in teams. Maar u kunt ook de gratis Quickscan aanvragen om vrijblijvend kennis te maken met het aanbod van Esprit & Elan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

teamcoaching beter samenwerken in teams

Mail: info@esprit-elan.nl