Teamcoaching

teamcoaching

Teamcoaching

Teamcoaching draait primair om vertrouwen. Wanneer we van een afstandje naar teams kijken zien we dat medewerkers vooral gewone mensen zijn. Mensen laten zich in de regel uitsluitend leiden door iemand die ze vertrouwen. Dus wanneer we willen bereiken dat medewerkers doen wat we van ze vragen, dan is het cruciaal om er eerst voor te zorgen dat die medewerkers vertrouwen voelen. Dat bereik je alleen door, ‘doorlopend en duurzaam, gemeenschappelijke doelen en belangen centraal te stellen’. Een teamcoach initieert en faciliteert in dat proces.

Vertrouwen

Teamcoaching is voor Esprit & Elan een proces waarin de nadruk ligt op ‘het ontwikkelen en benutten van de bereidheid tot volgen door bewust aan te sluiten bij wat voor de ander belangrijk is’. Daarmee draait teamcoaching dus, naast vertrouwen, om drijfveren, dynamiek en automatismen. En om de overtuiging dat je de vaardigheden en het gedrag van medewerkers binnen een team alleen kan veranderen, door als teamcoach in iedere situatie overstijgend te blijven denken.

Online & Innovatief

De afgelopen tien jaar heeft Esprit & Elan unieke instrumenten ontwikkeld waarmee het snel en duurzaam versterken van individuele prestaties en teamprestaties laagdrempelig en eenvoudig haalbaar is geworden. Een online onderzoeksmodule die snel alle benodigde inzichten en handvatten oplevert, overzichtelijke analyses, eenvoudige modellen en een even plezierige als effectieve methodiek.

Met de aanpak van Esprit & Elan wordt het voor een teamcoach eenvoudiger om de problemen binnen een team op te lossen, dan ze te moeten omzeilen.

Maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel ons: 085-1046376