Training beter Samenwerken in Teams

elkaar vertrouwen training beter samenwerken in teams training samenwerking verbeteren

Training beter Samenwerken in Teams

Een workshop of training beter samenwerken in teams richt zich op het benutten van alle aanwezige kennis, vaardigheden en mogelijkheden binnen een team. Om zo gezamenlijke doelen te bereiken. Medewerkers zijn vooral gewone mensen. Dat zien we ook tegen de achtergrond van samenwerken. En mensen werken nu eenmaal het best samen wanneer ze vertrouwen voelen. Vertrouwen wordt nog belangrijker wanneer er iets moet gaan veranderen in samenwerking. Medewerkers zullen pas hun schouders onder dergelijke veranderingen zetten wanneer ze voldoende vertrouwen voelen. Vertrouwen in elkaar, maar ook vertrouwen in zichzelf en in de organisatie.

Elkaar vertrouwen

In iedere workshop of training beter samenwerken in teams van Esprit & Elan ligt daarom de nadruk op het ontwikkelen en benutten van vertrouwen. Vertrouwen in collega’s bereik je door te onderzoeken wat belangrijk is voor die collega’s. Vertrouwen in jezelf bereik je door te focussen op waar je al goed in bent. En vertrouwen in je organisatie bereik je door te focussen op het ‘waarom’ van de organisatie. Pas wanneer er vertrouwen is, ontstaat de ruimte om in de spiegel te kunnen kijken. Om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor het nog beter benutten van alle aanwezige kennis, vaardigheden en mogelijkheden.

Diversiteit

In samenwerking vormt win-win misschien wel de belangrijkste basis voor vertrouwen. De aanname, het inzicht of de overtuiging dat ieders keuzes gericht zijn op het realiseren van gemeenschappelijke doelen, belangen en behoeften. Maar medewerkers zijn zich meestal niet of nauwelijks bewust van hun gemeenschappelijke doelen, belangen en behoeften. Voorafgaand aan een workshop of training beter samenwerken in teams brengen we daarom de belangen, doelen en behoeften van iedere deelnemer in kaart. Om ervoor te zorgen dat de leerinhoud en leerdoelen naadloos aansluiten op wat voor alle deelnemers belangrijk is. En om zichtbaar te maken wat het team bindt. Zodat er al direct sprake is van win-win. Zo zorgen we met maatwerk voor het vertrouwen en de inspiratie die deelnemers nodig hebben om met elkaar in de spiegel te willen kijken.

Klik hier wanneer u verder wil praten over beter samenwerken of maak vrijblijvend kennis met Esprit & Elan en vraag een gratis Quickscan aan.

Of maak een afspraak om samen te bekijken wat Esprit & Elan voor u kan betekenen.

Bel: 076 88 95 605

Mail: info@esprit-elan.nl