veranderingen doorvoeren weerstand

Weerstand

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Weerstand

Iedereen die wel eens geprobeerd heeft om binnen een organisatie iets te veranderen, weet dat je te maken kan krijgen met weerstand. Vaak wordt gezegd dat medewerkers per definitie tegen veranderingen zijn en dat weerstand daar het gevolg van is. Maar misschien gaat het wel om iets anders? Weerstand draait misschien niet om veranderingen doorvoeren. Weerstand zou bijvoorbeeld ook kunnen draaien om ervaringen uit het verleden en een gebrek aan vertrouwen.

Ervaringen uit het verleden

Veel medewerkers hebben al eens een mislukt of niet afgemaakt verandertraject meegemaakt. Alles overhoop, een hoop tijd en energie in gestoken en per saldo leverde het te weinig op. Dergelijke onplezierige ervaringen worden onderling besproken en werpen hun schaduw vooruit. Daarom hebben de meeste medewerkers een extra stapje nodig om vertrouwen te krijgen in de volgende veranderingen.

Veranderingen doorvoeren

Zo’n extra stapje draait aan de ene kant om het serieus nemen van ervaringen uit het verleden. Dat kan bijvoorbeeld door samen met de medewerkers te bepalen wat er te leren valt van eerdere ervaringen? Wat er destijds allemaal mis is gegaan en hoe dat nu kan worden voorkomen? Maar andere kant draait het extra stapje om het creĆ«ren van win-win. Het is cruciaal om de verandering belangrijk te maken voor alle betrokken medewerkers. Hoe belangrijker een medewerker de verandering vindt, hoe groter de kans dat hij of zij de schouders eronder gaat zetten.

Drijfveren

Dat ‘belangrijk maken‘ is eenvoudig wanneer u al weet wat uw medewerkers drijft. Maar ook wanneer u de drijfveren van uw medewerkers nog niet kent is er geen man overboord. Een teamanalyse door Esprit & Elan laat u zien wat de drijfveren van uw medewerkers zijn. Daarnaast ziet u wie er al klaar is voor de verandering; wie nog een stapje moet zetten en wat u kunt doen om dat stapje makkelijker te maken.Vond u dit interessant? Deel het met anderen!