verbeteren samenwerking verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Donald van der Goes Beter Samenwerken, blog, Samenwerking, Team, Teambuilding, Teamcoaching, Teamontwikkeling, Teamtraining, Training Beter Samenwerken

Misstanden

Overal om ons heen zien we  misstanden. Sommige misstanden zijn ernstiger dan andere. Vaak is dat ook een kwestie van interpretatie. Wat voor de een geldt als ernstig, kan voor een nog aanvaardbaar zijn. Hoe dan ook, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Maar neem je daar zelf de verantwoordelijkheid voor of  probeer je de schuld op anderen af te schuiven? Zondebokken zijn vaak makkelijk te vinden. Uit recent onderzoek van de University of Southern California blijkt echter dat de schade van ‘afschuiven‘ zich niet beperkt tot de zondebokken alleen.

Verbeteren samenwerking

De onderzoekers stellen dat ook de daders er uiteindelijk slechter uit komen. Want wanneer je je eigen fouten niet erkent, kan je tenslotte ook niet leren van die fouten. Daarbij stellen de onderzoekers dat het afschuiven van verantwoordelijkheid bij anderen de schroom wegneemt om zich ook van dergelijke praktijken te bedienen. Het afschuiven van verantwoordelijkheid is op deze wijze dus besmettelijk. Afschuiven van verantwoordelijkheid voor fouten op het werk wordt volgens de onderzoekers nog onvoldoende ernstig genomen. In teams waar dit gewoonte is, blijken medewerkers volgens de onderzoekers minder creatief te zijn en slechter te presteren. Daarmee is het leren nemen van verantwoordelijkheid een grote stap in het verbeteren van samenwerking.

Verantwoordelijkheid nemen

Tot nu toe werd aangenomen dat goed gedrag zichzelf over de werkvloer zou verspreiden en dat negatief gedrag zichzelf zou corrigeren. Het hierboven genoemde onderzoek spreekt dat dus tegen en pleit voor een andere aanpak. Bestuurders en managers zouden zelf het goede voorbeeld moeten geven door openlijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen fouten. En medewerkers die hun fouten afschuiven zouden volgens de onderzoekers moeten worden gecorrigeerd.

Maar in het licht van het verbeteren van samenwerking en het ontwikkelen van vertrouwen moet dat corrigeren volgens de onderzoekers wel onder vier ogen gebeuren..Vond u dit interessant? Deel het met anderen!